Påmelding Vintertrening 2020

... er endelig på plass og bekreftes herved for åpnet.
Legg forøvrig merke til noe ørsmå endringer og tilpasninger iht tidligere. Resten finner man under påmeldingsmenyen

2019-12-19
pernillet

I Adrenalins treningspåmeldinger er det lagt opp til at utøverne deltar på to ukentlige treninger á 2 timer i Oslo Vinterpark. Sesongkort må kjøpes separat.
Det vil i tillegg til de fastsatte treningene også legges opp til Jib jams, som er våre månedlige klubbkonkurranser i Oslo Vinterpark. Jib jams er en fin mulighet for våre utøvere til å starte med uformelle konkurranser der det er premiering basert på innsats og glede. I Adrenalin samler vi også gruppene til sosiale events i løpet av vinteren, bl.a. med grilling i bakken. Nærmere informasjon om events og Jib jams sendes til alle påmeldte i god tid før arrangementene. I Adrenalin deler vi også ut give-aways når vi har dette uten at vi vet helt hva nissen bringer med seg de gangene han smetter innom. TWS

Treningstider
Klikk her for å komme til påmeldingene

Retningslinjer for deltakelse på vintertreningen

Benytt øvrige menyer for ytterligere innsikt og info


Velkommen til Adrenalin
---
I n n h o l d
Hovedfokus for treningene er til enhver tid å fremme utøverens tilnærming og ervervelser relatert til parkbasert kjøring på ski eller snowboard. Triks, moment og element med absolutt rom for kreativitet fordrer grundighet hva fysikk, teknikk og metodikk angår og på hvilken måte dette forvaltes og foredles av utøveren. På grunn av varierende aldersforskjell og nivå vil vi hver gang dele opp gruppen ut i fra læringsønsker og læringsbehov, gitt at de rådende forhold i bakken tillater det.

Vi har hele tiden fokus på individuell og dynamisk utvikling og instruerer deretter. Vi driver med strukturert mentorering og aktivering helt fri for passiviserende tvang . Dette krever at utøverne selv tenker over hva de vil med treningen, hva de konkret ønsker å lære seg og at realiseringen av disse målene skjer med den største glede og trivsel.

HemAdr sitt treningstilbud er åpent for alle men fordrer at man besitter grunnleggende og generelle basisferdigheter relatert til sin aktivitet.       

P r a k t i s k
Ordinær vintertrening for Heming Adrenalin sesongen 19/20 foregår i perioden 6. januar tom 2. april. Det er lagt opp til trening mandag tom torsdag fordelt på både Tryvann Vinterpark og Wyller.  Husk å melde dere på den gruppen dere skal trene med så vi slipper bytting mellom gruppene. Inndeling etter nivå og/eller behov gjøres innad i gruppene der det er passende.

Når det gjelder treningen generelt, vil den bli lagt opp som følgende: Trenere og utøvere møtes pre-presis på toppen av stolheisen i Tryvann, eller i bunnen av pipen i Wyller avhengig av treningsplass. Det er fint om utøverne er der 5 til 10 minutter før treningen skal starte. Videre vil det alltid være en trener på en gitt plass i Tryvann. Denne plassen avtales når vi vet hvordan parken kommer til å se ut.
Det er meget viktig at man leser gjennom retningslinjene for vintertreningen da det der står listet opp ytterst vikitge punkter iht god flyt fra treningsstart til slutt.


SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING ADRENALIN