Påmelding vårtrening 2020

2020-05-06
pernillet

I n n h o l d
Hovedfokus for treningene er til enhver tid å fremme utøverens tilnærming og ervervelser relatert til parkbasert kjøring på ski eller snowboard. Triks, moment og element med absolutt rom for kreativitet fordrer grundighet hva fysikk, teknikk og metodikk angår og på hvilken måte dette forvaltes og foredles av utøveren. På grunn av varierende aldersforskjell og nivå vil vi hver gang dele opp gruppen ut i fra læringsønsker og læringsbehov, gitt at de rådende forhold i bakken tillater det.

Vi har hele tiden fokus på individuell og dynamisk utvikling og instruerer deretter. Vi driver med strukturert mentorering og aktivering helt fri for passiviserende tvang . Dette krever at utøverne selv tenker over hva de vil med treningen, hva de konkret ønsker å lære seg og at realiseringen av disse målene skjer med den største glede og trivsel.

HemAdr sitt treningstilbud er åpent for alle men fordrer at man besitter grunnleggende og generelle basisferdigheter relatert til sin aktivitet.       

P r a k t i s k
En annerledes vårtrening for Heming Adrenalin sesongen 19/20 foregår i perioden 7.mai tom 2. juli. Treningene vil utfordre utøverne både fysisk og mentalt, men vil også bidra til å utveksle erfaringer og tips i en usikker periode. Dette håper vi vil komme til nytte på et senere tidspunkt

Område og frekvens;

·       Treningen vil foregå hovedsakelig i område rundt Hemingbanen

·       Treningene vil ha en frekvens på 1x i uken m/varighet 1time.

·       Vår tilgang til anlegget er på torsdager og alle treningene vil derfor bli på torsdager

·       Tidspunkt på trening for din gren vil ligge i påmeldingen.

 

FØR DERE MØTER PÅ TRENING:

1. Syke personer skal ikke være på trening!

Er man syk eller har luftveissymptomer, feber o.l. (annen sykdom for øvrig), skal barna IKKE møte på trening. Har du dere vært i utlandet de siste 14dagene skal du IKKE møte på trening. Vi avslutter treningene og sender barna hjem om ikke dette overholdes.

 2. God håndhygiene før, under og etter trening.

Anti-bac skal være tilgjengelig under treningen fra trenere, men det hjelper om barna har tatt seg en liten vask før oppmøte.

 3. Redusert kontakt mellom personer både utenfor- og i oppsatte grupper på trening.

Vi i Adrenalin følger brettvettreglene og oppdaterte retningslinjer fra FHI og helsedir.

 

·   Husk egen sekk med egenfyllt drikkeflaske. Ta med ekstra jakke/genser. GLEMT TØY KASTES! Gjennomfør toalettbesøk før trening. Garderober og toalett på Heming er ikke åpent for bruk. Fjellvettregel nr. 4; Vær forberedt på uvær og kulde. Ha med dere ordentlig treningstøy. Treningene foregår utendørs. Vi bor i Norge, været snur raskt!

Vi gleder oss til å komme i gang, men ønsker også å understreke at vi vil være opptatt av å gjennomføre våre aktiviteter på en ansvarlig måte. Vi vil i minst like stor grad som på de vanlige barmarkstreningene fokusere på at dette skal bli en kvalitativ god treningsøkt for alle deltagere, og for å oppnå dette i kombinasjon med god adferd ift smittevern vil vi også måtte kreve litt disiplin i gruppene.


SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING ADRENALIN