Påmelding barmark høst 2020

2020-08-12
apernillet

Innhold

Hovedfokus for treningene er til enhver tid å fremme utøverens tilnærming og ervervelser relatert til parkbasert kjøring på ski eller snowboard. Triks, moment og element med absolutt rom for kreativitet fordrer grundighet hva fysikk, teknikk og metodikk angår og på hvilken måte dette forvaltes og foredles av utøveren. På grunn av varierende aldersforskjell og nivå vil vi hver gang dele opp gruppen ut i fra læringsønsker og læringsbehov.

Vi har hele tiden fokus på individuell og dynamisk utvikling og instruererer deretter. Vi driver med strukturert mentorering og aktivering helt fri for passiverende tvang. Dette krever at utøverne selv tenker over hva de vil med treningen, hva de konkret ønsker å lære og at realiseringen av disse målene skjer med største glede og trivsel.

Heming Adrenalin sitt tilbud er åpent for alle, men fordrer at man besitter grunnleggende og generelle basiskunnskaper.

 

Praktisk

Høsttreningen for Adrenalin sesongen 20/21 foregår i perioden 24.august til og med 10 desember. Treningene vil utfordre utøverne både fysisk og mentalt, men vil også bidra til å utveksle erfaring og tips.

Høsttreningen vil foregå i trampolinehallen.

Treningene vil ha en frekvens på 2x i uken med varighet 1 til 2 timer pr gang.

Tidspunktene for trening for din gruppe vil ligge i påmeldingen under treningstider.

 

Før dere møter på trening

Syke personer skal ikke møte på trening! Er man syk eller har luftsveissymptomer, feber o.l (annen sykdom forøvrig), skal barna IKKE møte på trening. Har du vært i utlandet de siste 10 dager skal du IKKE møte på trening. Vi avslutter og sender barna hjem om ikke dette overholdes. Husk god håndhygiene før, under og etter trening.

Anti-bac skal være tilgjengelig under trening fra trenerne og vasken i garderoben med sepe kan brukes både før og etter, men det hjelper om barna har tatt en liten vask før oppmøte. Det vil være redusert kontakt mellom personer både utenfor- og i oppsatte grupper på trening.

Vi i Adrenalin følger brettvettreglene og oppdaterte retningslinjer fra FHI og Helsedirektoratet

 

Vi gleder oss til å komme i gang, men ønsker å understreke at vi vil være opptatt av å gjennomføre våre aktiviteter på en ansvarlig måte. Vi vil i minst like stor grad som på de vanlige barmarkstreningene fokusere på at dette skal bli en kvalitativ god treningsøkt for alle deltagere, og for å oppnå dette i kombinasjon med god adferd ift. smittevern vil vi også måtte kreve litt disiplin i gruppene.

 

Hilsen Adrenalin teamet


SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING ADRENALIN