Innkalling årsmøte 2021

Velkommen skal dere være!

2022-03-09
stiansolberg
Kjære folk!
Neste uke er det årsmøte i Adrenalin. Vi møtes i klubbhuset på Heming onsdag 16 mars kl.19.00 og har lagt opp til følgende agenda:
1. Formannen innleder
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
3. Godkjenning av innkalling
4. Styrets Årsmelding 2021
5. Regnskap for 2021
6. Budsjett 2022
7. Innkomne forslag til behandling
8. Valg av styre og valg av valgkomité
Forslag som ønskes å bli behandlet på årsmøtet må sendes inn senest mandag 14. mars.
Sakspapirer blir lagt inn på nettsiden vår denne uken.

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING ADRENALIN