Påmelding barmark høst 2019

Høstens barmarkstrening er nå tilgjengelig for påmelding. Vi starter opp mandag 26.08 og holder på til t.o.m fredag 13.12. Klikk deg videre eller gå til påmelding og treningstider via menyen.

2019-08-07
pernillet

~ K l i k k   h e r   f o r   t r e n i n g s t i d e r  ~
~ K l i k k   h e r   f o r   t r e n i n g s v i l k å r  ~
~ K l i k k   h e r   f o r   p å m e l d i n g ~

Det er viktig at man melder seg på i den gruppen man tilhører. Ved ønske eller behov om å trene med annen gruppe enn den man ordinært tilhører send oss forespørselen på mail: adrenalin@heming.no. Barmarkstreningen starter mandag 26.8 og følger deretter oppsatt treningsplan fram tom 13.12. Helligdager og øvrige fridager i perioden er det ikke trening. Følg med på våre hjemmesider, våre sider på facebook eller sjekk din egen innboks for updates, endringer mm.

Hvorfor, hvordan og hva da?

HemAdrs barmarkstrening har et grundig og stort fokus på koordinasjon og metodikk og dette er den viktigste faktoren for det særdeles høye nivået som adrenalins utøvere har. Omfattende og høyfrekvent barmarkstrening over tid gir mye tilbake i utøverens favør; Ikke bare et grunnlag for trening på snø men glede, mestring, prøving, feiling, failing, utfordringer, glede, svette, kred og skills, 

I all hovedsak består barmark av økter med trampoline, trampett og relaterte koordinasjonsaktiviteter. Dette er lagt opp som en fusjon mellom frihet, lek, mestring og individuell utvikling og koordinasjonsfysisk strukturering, omfattende basistrening for kompleks motorikk, detaljanalytisk metodikk. Bevegelighet, respondering og belastning foregår avhengig av alder og nivå parallelt med konvensjonelt styrkeprogram.

Når hvem da, da?
Påmeldingsmodulen er lagt opp per alderstrinn med i utgangspunktet maks 30 utøvere per gruppe. Dersom det blir fullt i den aktuelle gruppa, send mail til Pernille for å stå på venteliste. Utøvere født fra 2009 er velkomne. De vil da trene under samme vilkår og retningslinjer som de eldre og således hva det måtte innebære. Ta kontakt hvis du lurer på noe tilknyttet dette (adrenalin(at)heming.no / pernille(at)heming.no). Det kan oppstå situasjoner hvor endringer/justeringer av tider og grupper er nødvendig. Dette blir kommunisert.

Generell filosofi
Vi har hele tiden fokus på individuell og dynamisk utvikling og instruerer deretter. Vi driver med strukturert mentorering og aktivering helt fri for passiviserende tvang . Dette krever at utøverne selv tenker over hva de vil med treningen, hva de konkret ønsker å lære seg og at realiseringen av disse målene skjer med den største glede og trivsel.

HemAdr sitt treningstilbud er åpent for alle men fordrer at man besitter grunnleggende og generelle basisferdigheter relatert til sin aktivitet. For grenspesifikke og individuelle spørsmål tilknyttet modus operandi kan følgende kontaktes:

Pernille@Heming.no

Telefon 99590061