Adrenalin Foreldre - medlemskap

Viktig ved påmelding!

Dette er et medlemskap/årsavgift for foreldre som enten ønsker å støtte klubben eller delta aktivt gjennom å stille opp på samlinger, delta på turer og konkurranser som voksenpersoner eller frivillige og delta på uformelle treningsgrupper. Man kan velge mellom:

1. Adrenalin Forelder - støttemedlemskap 1 år

2. Adrenalin Aktiv Forelder - deltagermedlemskap 1 år

 

 

Hva inkluderer medlemskap?

Gjennom medlemskapet får dere foreldre anledning til å støtte klubben og derved bidra til at vi kan holde et høyt nivå på våre aktiviteter overfor utøverne, men med så lave deltageravgifter som mulig.

Gjennom medlemskapet får også dere foreldre anledning til å delta i uformelle treningsgrupper, på samlinger, reiser til konkurranser og løpende felles aktiviteter i klubben der hvor disse inkluderer voksne. I noen sammenhenger inkluderer dette også aktivitetsprogram for de voksne. 

Aktiv Adrenalin Forelder gir også anledning til å benytte seg av de gunstige innkjøpsordningene som klubben fremforhandler for sine medlemmer.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket