Adrenalin - Aktive Foreldre - påmelding

Viktig ved påmelding!

Dette er et medlemskap/årsavgift for foreldre som enten ønsker å støtte klubben eller delta aktivt gjennom å stille opp på samlinger, delta på turer og konkurranser som voksenpersoner eller frivillige.

Ute i spalten til høyre finner du foreldre påmelding til de ulike grenene.

 

Hva inkluderer medlemskap:

Gjennom medlemskapet får dere foreldre anledning til å støtte klubben og derved bidra til at vi kan holde et høyt nivå på våre aktiviteter overfor utøverne, men med så lave deltageravgifter som mulig.

Gjennom medlemskapet får også dere foreldre anledning til å delta på samlinger, reiser til konkurranser og løpende felles aktiviteter i klubben der hvor disse inkluderer voksne. I noen sammenhenger inkluderer dette også aktivitetsprogram for de voksne. 

Aktiv Adrenalin Forelder gir også anledning til å benytte seg av de gunstige innkjøpsordningene som klubben fremforhandler for sine medlemmer.

 

Kostnad og forpliktelser:

  • Vanlig medlemskap i IL Heming, kr. 500,- pr.år (voksen 25år+ Klikk her)
  • Adrenalin Aktiv forelder medlemskap, kr. 150,- pr.år. 
  • Vanlig deltageravgift (som forelder) for de samlinger, konkurranser, aktiviteter og turer som man takker ja til å delta på.

 

Aktiviteter

09.12.2020
Årsavgift for Aktive Freeride Forelder - aktiv frivillig

00:00 - 23:55

Adrenalin

09.12.2020
Årsavgift for Aktiv Freeski Forelder - aktiv frivillig

00:00 - 23:55

Adrenalin

09.12.2020
Årsavgift for Aktiv Snowboard Forelder - aktiv frivillig

00:00 - 23:55

Adrenalin

27.08.2021
Årsavgift for FIS lisens 2021/2022

00:00 - 23:55

Adrenalin