FM 2021-12-16 20:37:21

Freeride samling, Hemsedal 7-9 jan. 2022

Freeride samling – Hemsedal 7-9 januar

Dette er en treningssamling, primært for juniorene, og som har til hensikt å bidra til en fin start på freeride sesongen, mye skikjøring gjennom  to lange dager i variert terreng. Som tidligere år er målet at hver enkelt utøver skal strekke seg litt, lære mye, oppleve bedret mestring og ha det gøy. Dette oppnår vi gjennom god gruppedynamikk og kyndig veiledning av en erfaren trener. Vi vil også sette sammen gruppene slik at vi oppnår optimal uttelling for de som skal satse Norgescup/FJT i vinter.

Opplegget:

Samling med organisert skitrening lørdag + søndag (4 lange økter), og hvor vi bruker hovedanlegget og mye tilgjengelig heisbasert terreng. Vi organiserer oss i treningsgrupper på 6-8 utøvere i grupper fordelt på alder og skills, og med 1 hovedtrener på hver gruppe.

Detaljert program + pakkelister vil bli sendt ut til alle påmeldte noen dager før.

Alder / målgruppe:

Primærmålgruppen for samlingen er freeride utøvere mellom 10-18 år, mao alle Norgescup og FJT klassene, samt de eldste kids klassene.

I tillegg skal vi ha en eller to senior grupper (19 - godt voksne), som får et tilsvarende treningsopplegg med fullt program og trener. Foreldre som ønsker å være med, men ikke som fullt deltagende på selve treningsopplegget vil vi bidra til at organiseres i skigrupper som kjører sammen med andre voksne som er godt kjent i området.

Transport og felles bosted:

Vi ønsker at alle kommer til dalen i privat regi, og at det samkjøres i allerede etablerte kohorter. Vi vil også bidra til å organisere samkjøring når vi ser hvem som melder seg på og som ikke har med foreldre de kan sitte på med.

Vi har leid hele Fausko Skysstasjon, med totalt 5 ulike bygg og mange rom for overnatting, samt flere ulike større rom for bespisning. Her vil alle (inntil det er fullt) som har behov for overnatting kunne bo, og da med fullpensjon (minus lunch), som innebærer middag fredag kveld, frokost og middag lørdag, samt frokost søndag. De som bor privat kan melde seg på kun treningene.

Covid tiltak: 

 1. Overordnede smittevern tiltak blir som følger:
  • Ingen felles transport til/fra Hemsedal – individuell transport i etablerte kohorter
  • Ingen «syke» kan komme
  • Hurtigtest eller PCR  test skal være tatt før ankomst, aller helst torsdag eller fredag
  • Overnatting fordelt og organisert ut fra naturlige kohorter
  • Alle felles aktiviteter foregår utendørs
  • Munnbind, spriting av hender mv. innendørs
  • Hurtigtest gjennomføres for alle deltagere 2 ganger i løpet av helgen
  • Om det, mot formodning» skulle oppstå smitte hos deltagere har vi plan for nødvendige tiltak og isolasjon 
 1. To dagers treningssamling, lørdag og søndag, variert kjøring i fjellet med div. trening på linjevalg ++
  • Treningsgrupper på 6-8 utøvere med hver sin trener. Vi vil rotere trenere for å skape variasjon gjennom helgen. 
  • Lett å holde avstand og gjennomføre selve samlingen innenfor gjeldene regler og anbefalinger
  • Lunch inntas gruppevis på nærmere tilvist lunchsted
 1. Felles Bosted for de som ikke bor privat – Fausko Skysstasjon
  • Her har vi totalt 5 ulike bygninger, mange romløsninger og vi kan fordele oss ut fra naturlige kohorter 
  • Flere felles arealer for bespisning gjør det også lett å etterleve soneinndeling ved bespisning, og derved redusere smitterisiko

Sosial samling:

I utgangspunktet har vi hatt på programmet at vi skal ha felles middag på Fausko, også med inviterte som bor privat. Her hadde vi også tenkt og ha litt skifilmer, litt skredopplæring mv. Dette vil vi imidlertid avvente og se hvordan vi eventuelt kan løse når vi har kommet litt nærmere. Tilsier smittesituasjon og regelverk at vi kan gjennomføre dette med en litt streng regi, ja så ser vi hva vi får til. Nærmere beskjed om dette kommer.

Trenere:

Lars har satt sammen et trenerteam med Adrenalin trenere, Trygg Lindkjølen, Johan Berg, Sindre Holtet, Carl Peder Engeset, Ville Aarseth, Emma Suphammer, Gabel Andresen, Sole Andresen, Vetle Gangeskar og seg selv. Vi vil imidlertid justere antallet ut fra hvor mange påmeldte det blir, og har flere dyktige trenere i bakhånd om vi skulle få behov for flere.

Kostnader og påmelding:

Påmeldingen finner du ute til høyre under Aktiviterer.

Vi vil kartlegge hvem som trenger heiskort og forhandle frem en hyggelig pris på et to-dagers kort som kjøpes med rabattkode – dette må utøver dekke selv. I tillegg må deltagere selv dekke lunch i bakken på lørdag + søndag.

Adrenalin / Heming medlemmer – felles bosted:

Utøver, 10-14 år, samling + bo + mat          =  2.150,-

Utøver , 14-18 år, samling + bo + mat         =  2.250,-

Senior deltager, samling + bo + mat            =  2.250,-

Voksen, aktiv foreldre, bo + mat                  =  1.500,- 

 

Adrenalin / Heming medlemmer – bor og spiser privat:

Utøver, 10-14 år, treningssamling                =    850,-

Utøver , 14-18 år, treningssamling               =    950,-

Senior deltager, treningssamling                  =    950,-

 

Andre klubber – som vil bo sammen med Adrenalin på Fausko:

Utøver, 10-14 år, samling + bo + mat           =  2.500,-

Utøver , 14-18 år, samling + bo + mat          =  2.600,-

Senior deltager, samling + bo + mat             =  2.600,-

Voksen, aktiv foreldre, bo + mat                   =  1.600,- 

 

Andre klubber – bor og spiser privat:

Utøver, 10-14 år, kun treningssamling          =    950,-

Utøver, 14-18 år, kun treningssamling          = 1.050,-

Senior deltager, kun treningssamling            = 1.050,-

 

Er det spørsmål, send mail eller ring oss: 

 

Pernille, pernille@heming.no  / 995 90 061

Finn Morten, andresen@rayon.no / 930 86 883 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket