finnmorten 2021-12-20 13:34:44

Klubbopplegg Fausko - Ride & Play, Hemsedal 21-23 januar

Klubbopplegg – Ride & Play – Solheisen Hemsedal  21 – 23  januar

Påmelding til selve konkurransen, Ride & Play (21-23 januar) ligger ute på www.freerideworldtour.com, for påmelding til FJT og NC klassene (U-16 + U-18), og det vil komme påmelding for alle andre klasser via deltager.no i løpet av noen dager.

I forbindelse med konkurransen har vi leid hele Fausko Skysstasjon for felles overnatting, og sosial samling.

Opplegget:

Vi har denne helgen felles bosted, bespisning mv. på fantastiske Fausko Skysstasjon. Detaljert program + pakkelister vil bli sendt ut til alle påmeldte i god tid før arrangementet.

Alder:

Her vil det være åpent for alle født i 2011 eller tidligere, mao alle medlemmer i Heming Adrenalin Junior Freeride og foreldre som ønsker å være med.

Transport og felles bosted:

Vi ønsker at alle kommer til dalen i privat regi, og at det samkjøres i allerede etablerte kohorter. Vi vil også bidra til å organisere samkjøring når vi ser hvem som melder seg på, og som ikke har med foreldre de kan sitte på med.

Vi har leid hele Fausko Skysstasjon (bra standard), med totalt 5 ulike bygg og mange rom for overnatting, samt flere ulike større rom for bespisning. Her vil alle (inntil det er fullt) som har behov for overnatting kunne bo, og da med fullpensjon (minus lunch), som innebærer middag fredag kveld, frokost og middag lørdag, samt frokost søndag.

 Covid tiltak – om nødvendig når vi har kommet hit: 

 1. Overordnede smitteverntiltak blir som følger:
  • Ingen felles transport til/fra Hemsedal – individuell transport i etablerte kohorter
  • Ingen «syke» kan komme
  • Hurtigtest eller PCR  test skal være tatt før ankomst, aller helst torsdag eller fredag
  • Overnatting fordelt og organisert ut fra naturlige kohorter
  • Alle felles aktiviteter foregår utendørs
  • Munnbind, spriting av hender mv. innendørs
  • Hurtigtest gjennomføres for alle deltagere 2 ganger i løpet av helgen
  • Om det, mot formodning» skulle oppstå smitte hos deltagere har vi plan for nødvendige tiltak og isolasjon 
 2. To dagers treningssamling, lørdag og søndag, variert kjøring i fjellet med div. trening på linjevalg mv.
  • Treningsgrupper på 6-8 utøvere med hver sin trener. Vi vil rotere trenere for å skape variasjon gjennom helgen. 
  • Lett å holde avstand og gjennomføre selve samlingen innenfor gjeldene regler og anbefalinger
  • Lunch inntas gruppevis på nærmere tilvist lunchsted
 3. Felles Bosted for de som ikke bor privat – Fausko Skysstasjon
  • Her har vi totalt 5 ulike bygninger, mange romløsninger og vi kan fordele oss ut fra naturlige kohorter 
  • Flere felles arealer for bespisning gjør det også lett å etterleve soneinndeling ved bespisning, og derved redusere smitterisiko

Sosial samling:

I utgangspunktet har vi på programmet felles middag (med litt felles hygge i tillegg) på Fausko, også med klubb medlemmer som bor privat. Dette vil vi imidlertid avvente og se hvordan vi eventuelt kan løse når vi har kommet litt nærmere. Tilsier smittesituasjon og regelverk at vi kan gjennomføre dette med en litt streng regi, ja så ser vi hva vi får til. Nærmere beskjed om dette kommer.

Trenere:

Det vil være med noen trenere fra klubben som skal støtte og gi gode råd til utøverne ifm konkurransen.

Kostnader:

Deltagere må selv dekke lunch i bakken på lørdag + søndag.

Adrenalin / Heming medlemmer – felles bosted:

Utøver, 10-18 år, bo + mat                   = 1.600,-

Aktiv foreldre, bo + mat                        = 1.600,- 

  

Andre klubber – med felles bosted med Adrenalin på Fausko:

Utøver, 10-18 år, bo + mat                    = 1.650,-

Foreldre og trenere, bo + mat               = 1.650,- 

 

 

Påmeldingsfrist 23 desember, kl. 12.00

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket