Ny sportslig ansvarlig Alpinskolen

Jeppe Jonstrup tar over som sportslig ansvarlig for alpinskolen. Trykk overskrift for mer informasjon.

2019-08-28
hellehr
Ny sportslig ansvarlig for alpinskolen.
 
Herman Ottesen slutter dessverre som konstituert sportsjef i Heming Alpin. Herman har valgt å takke ja til en nyopprettet stilling som Store Manager for Atomic med oppstart i oktober. Vi ønsker å takke Herman for hans solide bidrag som tidligere leder for Alpinskolen og sist som konstituert sportsjef etter Steve Skavik. På vegne av Heming alpin ønsker vi han lykke til med nye utfordringer og muligheter i sin nye stilling.
 
Styret i Heming Alpin er godt i gang med prosess for rekruttering av ny sportsjef. Dette arbeidet ønskes gjort grundig, med mål om å finne den neste profilen for klubben, med de riktige egenskapene for videre utvikling av Heming alpin. Vi forventer derfor at denne prosessen vil ta noe tid, og at ny sportsjef ikke vil være på plass i nær fremtid. Det ble lagt en god plan for samtlige grupper for inneværende sesong før sommeren, og styret er komfortabel med at trenere og administrasjon vil håndtere alle aktiviteter på en glimrende måte i en eventuell periode uten ny sportsjef på plass.
 
Jeppe Jonstrup tar over som sportslig ansvarlig for alpinskolen. Jeppe har jobbet et år i Heming og hadde i sesongen 18-19 ansvaret for 2009 gruppen. Jeppe har gått skigymnaset i Narvik og jobbet fem år som alpintrener. I høst vil han, blant flere oppgaver, være delaktig som en del av trenerteamet på Persbråten. Han vil i tillegg fortsette som hovedtrener for 2009-gruppen.
 
Alle spørsmål rundt alpinskolen rettes til marianne@heming.no som tar seg av det administrative.
 
Mvh/Alpinstyret

Samarbeidspartnere Heming Alpin