Innkalling til ordinært Årsmøte i Heming Basis

Ordinært Årsmøte i Heming Basis avholdes i klubbhuset på Heming, rom «Astrid», 

mandag 9. mars kl 19.30.

 

Velkommen!

2020-02-20
hellehr