hellehr 2018-03-07 12:11:43

Henting fra skolebuss på Slemdal

Vi vil ikke sette opp minibuss fra Slemdal (Holmen) eller Svendstuen i vinter. Men vi sender trener til Slemdal Skole for å hente barn som kommer med skolebuss, og skal trene hos oss i Basis, onsdager kl 15.00 (1./2. klasse).

Minimum 6 påmeldte barn på samme trening.