hellehr 2018-03-07 12:11:43

Henting fra skolebuss på Slemdal

Slemdal Skole setter opp skolebuss fra Holmen Skole til Slemdal Skole.

Heming Basis sender trener bort til bussen for å følge barna til Heming og ha ansvar for dem til treningen starter.

 

Minimum 6 påmeldte barn på samme trening.