hellerhaukenes 2022-06-01 14:05:03

IL Heming´s refusjonsregler

 

Hemings regler for refusjon av treningsavgift:

 

 1. Utøvere som blir forhindret fra å gjennomføre planlagt, organisert trening på grunn av skade, kan søke om å få refundert deler av påløpt treningsavgift.

 2. Forutsetning for refusjon er at det fremlegges legeerklæring.

 3. Som hovedregel...
  a. ...må utøveren ha blitt forhindret fra å delta på minst

  3⁄4 av den organiserte treningen.
  b.
  ...er maksimal refusjon 50% av treningsavgiften.

 4. Søknad om refusjon skal behandles i avdelingsstyret for den aktuelle idretten som også fastsetter størrelse på refusjonen. Avgjørelsen kan ankes til Hovedstyret i IL Heming.

 5. Før refusjon innvilges, skal avdelingen undersøke om det er mulig å tilby tilrettelagt, alternativ trening.

 6. Dersom avgiften man søker refusjon om er felleskostnader som er fordelt på antall utøvere etter et budsjett, vil man normalt ikke få innvilget refusjon.

  Vedtatt i Hovedstyret 12. mars 2012