Einar Sigmundstad på plass som trenerveileder i Heming Fotball

Heming får på plass viktig rolle for å styrke ungdomsfotballen og for å utvikle trenere!

2020-01-21
andrenh

Et av satsingsområdene til Heming Fotball er ungdomsfotballen. Som ledd i å skape bedre vilkår for utvikling har vi lenge jobbet for å få på plass en god trenerutvikler. Rollen regnes av mange som en av de viktigste rollene for å sikre kvalitet og kontinuitet på feltet. Når Einar er på plass vet vi at vi får både erfaring og kunnskap. Einar er allerede i gang og skal i månedene som kommer følge opp utvalgte trenere og lag. Hensikten er at trenerne skal ha en sparringspartner som kan utfordre og være en samtalepartner på veien mot å bli enda bedre trenere for spillere i Heming. 

De som har fulgt Heming Fotball de siste årene kjenner allerede til Einar gjennom sin rolle som hovedtrener for seniorlaget for herrer, en rolle han etter 2019-sesongen gikk ut av. Einar jobber til daglig på Norges idrettshøgskole som amanuensis i seksjonen for coaching og psykologi.