Informasjon om barnefotballsesongen 2020

I denne nyhetssaken vil du finne det meste av praktisk informasjon, samt viktige datoer.

2020-01-27
Barnefotballansvarlig

Fotballen i Heming ruller hele året, men den foreldredrevne fotballen er aktiv i sommerhalvåret fra april og ut oktober.

Januar

Frist for å komme med tilbakemeldinger til barnefotballansvarlig rundt påmelding av serielagene er i dag, 27. januar. Deretter vil klubben melde inn lagene til Oslo fotballkrets.

Februar

Tidlig i februar vil alle lagledere i barnefotballen motta en liste over registrerte spillere fra 2019-sesongen, og alle lagledere må komme med tilbakemelding om disse listene stemmer overens med realiteten ute på treningsfeltet. Spillere som har sluttet må fjernes, og nye spillere må føyes på listen.

Mars

Treningstidene for sommerhalvåret kan ikke fastsettes før klubben mottar terminlisten fra Oslo fotballkrets. Dette fordi alle kampene skal berammes på anlegget før vi vet når vi har banene tilgjengelig for trening. Terminlisten kommer 2-3 uker før påskeferien, og treningstidene er tidligst klare 1-2 uker før påske. Det er mange som har ønsker om treningstider på ulike tidspunkter, men det er rett og slett for mange hensyn å ta for at noen kan få innvilget disse ønskene.

Alle barnetrenere skal ta trenerkurs før sesongen, med mindre disse ble gjennomført før fjorårets sesong. Mer informasjon om disse trenerkursene kommer i februar.

Frist for betaling av treningsavgiften i barnefotballen er 31. mars. Etter denne datoen øker treningsavgiften med 300 kr.

April

Oppstarten for sommersesongen er 14. april. 

Juni

Siste treningsdag før sommerferien er fredag 19. juni. Deretter er det fotballskolene og løkkeaktivitet som gjelder. De gruppene som vil trene gjennom sommeren står helt fritt til å gjøre det, og det vil alltid være noe ledig kapasitet på anlegget. De første fotballskolene holdes i uke 26, og påmeldingene til disse er klare i februar/mars.

August

I sommerferiens to siste uker er det også fotballskoler (uke 32 og 33), og påmeldingen til disse er klare i februar/mars. Første barnetrening etter sommerferien er i uke 34.

September

12.-13. september arrangeres Hemings store barnecup, "Heming SEB Høstcup". Denne er gratis for Heming-lag, men med begrenset antall plasser totalt. Påmelding her er allerede klar (https://hemingsebhostcup.cups.nu/2019/start).

Oktober

Siste treningsdag før vintersesongen sparkes i gang er 31. oktober. Fra november 2020 og til april 2021 er det akademitreninger som er tilbudet.

Generelt

  • I perioden 24. februar til 15. juni vil barnefotballansvarlig Stein Høgsve være i permisjon. Sportslig leder André Nørbech (andre@heming.no) vil være tilgjengelig for alle barnelag i denne perioden.
  • Vi får tildelt treningstider på kunstgresset på Ris skole også i 2020, og de yngste kullene vil prioriteres først.
  • Koden til utstyrsboden på Hemingbanen får dere når sesongen nærmer seg. Husk at alt utstyr som tas ut må settes tilbake. I fjor mistet vi mye utstyr grunnet dårlig rydding.
  • 2013- og 2014-kullet deltar ikke i ordinært seriespill i regi av Oslo Fotballkrets, men deltar på det cupbaserte seriespillet som heter OBOS Miniligaen (https://www.fotball.no/kretser/oslo/aktivitet/barn/obos-miniligaen/)

Mvh,

Barne- og akademiansvarlig

Stein Høgsve

stein@heming.no