Smittesporing av tilskuere på fotballkamper

Tilskuere på kamper på Hemingbanen må registrere seg ved ankomst. På hver kampbane er hengt opp plakat med spesiell QR-kode for denne banen.

2020-08-24
sveing

 

Hei alle sammen!

Det gjøres veldig mye godt arbeid rundt smittevern i vår klubb, men vi har dessverre hatt enkelt episoder som ikke er av den standarden vi ønsker, og som ville gitt oss store utfordringer om det skulle bryte ut smitte. Dette handler i hovedsak om gjennomføring av kamp og kampvert-rollen.

Av den grunn ser vi oss nødt til å sende ut en liten påminnelse om hvordan vi skal utføre smittevern. I tillegg har vi nå gått til innkjøp av et elektronisk system, som gjør registreringen av de som er tilstede langt enklere.

 

Reglene som NFF i samråd med helsemyndighetene har gitt klubbene er ikke frivillige, men et absolutt krav.

Følger vi ikke dette så blir konsekvensene at vi ikke kan tillate tilskuere på kamper, eventuelt at vi ikke kan gjennomføre kamper på Heming fordi vi ikke evner å ta vare på sikkerheten til spillere, trenere, lagledere og tilskuere.

 

KAMPVERT/smittevern

 Alle lags ressurspersoner (trenere, lagledere/kampverter) må sette seg inn i fotballens koronahåndbok (https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#179288).

Ansvaret for at det utpekes en kampvert til hjemmekampen er den personen som er registrert i FIKS/Terminlisten som:

Barnefotball: Kontaktperson

Ungdomsfotball: Trener (ikke ass. trener)

 

Registrering før kamp:

Barnefotball: Her benyttes Spond. Foruten spillere som tas ut til kampen, skal følgende tre lagspersoner alltid registreres på hjemmekamper: Lagleder, kampvert og dommer. Det forutsettes at bortelaget har oversikt over egne spillere og lagspersoner

Ungdomsfotball: Her benyttes FIKS. Trener legger inn samtlige spillere i Kamptroppen.  Trenere og kontaktpersoner er lagt inn på laget ved oppstart. Trener er ansvarlig for å sette kampverten inn i sine oppgaver og notere seg navnet på denne.

 

Ingen kamper på Hemingbanen skal gjennomføres uten en tydelig kampvert. 

Denne kampverten skal bruke en gul kampvertvest som man finner i ballboden

Ved kamper der det forventes ekstra mye publikum, som f. eks. nabo-oppgjør, skal det settes inn ekstra kampverter.

 

Publikum/tilskuere

Tilskuere på kamper skal selv registrere seg elektroniskt idet de ankommer kampen. Vi har delt inn Hemingbanen i 6 soner, en for hver bane. Kg-kunstgress-11er, kg-9er, kg-7er, kg-5er, kg-5er-a og kg-5er-b På hver av sonene/banene er det hengt opp en plakat med QR-kode registrering.

Kampverten møter 30 minutter før kamp og sjekker at banen er klar til kamp og at smittevernutstyret er på plass og at markering av tilskuersoner er på plass.

  • Kampverten skal ta imot gjestende lag og dommer/e og sjekke at samtlige av tilskuerne til kampen har registrert seg, eventuelt hjelpe tilskuer å registrere seg, gjerne på egen mobiltelefon.
  • Kampverten skal også påse at tilskuerne holder 1 m avstand.
  • Fotballavdelingen er ansvarlig for oppmerking av publikumområde for hvert av lagenes tilskuere og markering av tilkomst til banen.

 

 Ressursperson Spond er Fredrik Klund, fredrik.klund@heming.no, mobil 400 13 371

Ressursperson FIKS: Svein, fotball@heming.no, 977 33 770


SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL