Oppdaterte koronaregler

2021-03-09
svein

Koronaregler_1.jpg

(De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 12:00.)

Anbefalinger:

  • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
  • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

 Regler:

  • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
  • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

 

  • Offentlige arrangementer:

Uten test eller koronasertifikat

Innendørs

Utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat

 

 

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)

 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

 

Mer informasjon om de nye reglene og anbefalingene, finner dere på regjeringens nettsider, her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-gjenapningen/id2862266/.

 

 

Trinn 2 av den nasjonale gjenåpningsplanen tilsier fortsatt kamper innad i egen kommune, det er først i trinn 3 at det estimeres med åpning på tvers av kommunegrense. Det er en klar forventning om at dette kan skje i løpet av de neste dagene.

Oppdatert oversikt finner dere vedlagt og på kretsens hjemmesider. https://www.fotball.no/kretser/oslo/om-kretsen/artikler/2021/lopende-oppdatering-om-koronavettregler-og-aktivitet/

Vi fortsetter å oppdatere vår informasjon så fort ny informasjon kommer.