Betalingsfristen for påmelding Vintersesongen 2017-2018 gikk ut 24. november

Fotballavd. har nå samlet lagkommunikasjon og betaling av treningsavgifter på ett sted! Vi benytter Truegroups der spiller er lagt inn gruppevis med foreldres E-postadresse. Trener og lagleder har til enhver tid oversikt over spillere og betalingsstatus.

2017-11-26
sveing

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL: