Truegroups

Heming Fotball har nå samlet lagkommunikasjon og betaling av treningsavgifter på ett sted!

Du har tilgang til TrueGroups.no via din nettleser eller via App’en Truegroups (med Heminglogo).

2017-11-26
sveing

I truegroups er alle aktive spillerer lagt inn under sine respektive lag/grupper. Det er kun aktive spillere som får lov til å være registrert i gruppene, men vi legger inn E-postadressen til spillers foresatte. Det er nemlig foresatte som betaler for morroa. Det som kalles primær epostadresse i spillerprofilen skal tilhøre en av foreldrene.

Sett etter hvert gjerne opp en egen epost for spiller i profilen så han selv kan svare på invitasjoner og se meldinger.

Vi har nylig lagt ut vintertreningsavgiftene her for enkel betaling. Du finner også en oversikt over dine betalinger og kan gå inn og betale eventuelle tilleggsbetalinger for andre aktiviteter.

Vennligst registrer Mobil foreldre, samt spillers adresse, skole, kjønn og fødselsår i spillers profil (trener trenger å komme telefonisk i kontakt til foresatt i en skadesituasjon)

Spillere som slutter blir fjernet fra gruppen - nye spillere blir lagt til.

Brukerne av Truegroups kan fritt legge til andre grupper enn Heming fotball, f. eks. skoleklasser, andre idretter for på denne måten få en mer komplett oversikt over spillerens/familiens aktiviteter.

App'en og systemet er under kontinuerlig utvikling, og ny funksjonalitet blr stadig lagt til.

SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL: