Ny keepertrener: Alexander Aaser!

Bli bedre kjent med vår nye keepertrener Alexander Aaser, som blant annet fullfører sin NFF Keepertrener A-lisens i disse dager!

2018-11-26
steinhoeg

Hvem er Alexander Aaser?

Kommer fra Grimstad, Fevik og er 25 år.

Hvem er ditt forbilde/inspirasjon i trenergjerningen?

John Wooden er en kjent basketballtrener jeg har sett en del til, men jeg har ingen utpregede forbilder for egen trenergjerning. Derimot er det flere personer som jeg søker inspirasjon fra og som har bidratt i stor grad til å forme meg som trener hittil. En av dem er Rolf Høgmo i HamKam, som jeg har hatt både som mentor i klubb, veileder på kurs, og som har hatt stor innflytelse på hvordan jeg ser på keeperrollen og spillerutvikling.

Hvordan har din trenerkarriere sett ut?

Jeg startet min trenerutdannelse på Høgskolen i Innlandet, avd. Elverum, hvor jeg tok en bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen. I perioden min i Hedmark har jeg arbeidet som akademitrener, lagstrener og keepertrener på yngre lag i Elverum Fotball, som keepertrener i HamKam, og som sone-og kretskeepertrener i Indre Østland Fotballkrets på både jente- og guttesiden.

I 2018 påbegynte jeg en masterutdannelse i idrettsvitenskap – coaching og psykologi. Denne sesongen har jeg jobbet i Follo FK som assistenttrener på G19 i Interkrets A, hvor jeg har bidratt primært med juniorkeeperne, men også bidratt rundt A-lagets keepere i perioder. Har i tillegg verv i Oslo Fotballkrets som henholdsvis sone- og kretskeepertrener på guttesiden.

Holder nå på med min NFF Keepertrener A-lisens for øyeblikket som sluttføres i starten av desember.

Til slutt, kan du fortelle hvorfor du valgte Heming fremfor andre klubber, hva du kan tilføre klubben, og hvordan du liker å jobbe?

Det var flere tilbud fra ulike klubber, men besluttet å velge Heming fordi jeg opplever klubben som organisert og veldrevet, har ett felles verdigrunnlag, og opplever at jeg kan identifisere meg, samtidig bidra til hvordan klubben ønsker å tilrettelegge for spillerutvikling.

Som trener ønsker jeg å tilrettelegge for at utøverne opplever det som gøy og givende å delta i fotballen, og spesielt i rollen som keeper. Med «gøy» viser jeg til det å tilegne og utvikle ferdigheter, øve på det man ikke har klart tidligere, der man over tid danner gode opplevelser gjennom å mestre ulike ferdigheter, som er essensielt for egen trenergjerning. Dette er viktig for meg selv som trener, når dette er en forventning jeg har til spillerne. Som trener er min rolle å veilede spillerne, og har tidligere ønsket å tilrettelegge for et tett samarbeid mellom trener-utøver der spilleren opplever et eierskap til, og er deltagende i hvordan egen utviklingsprosess er strukturert.

En akademisk inngang til trenergjerningen har bidratt til at jeg har dannet et godt kunnskapsgrunnlag innen pedagogikk, idrettspsykologi, ledelse og treningslære, og en forståelse for hvordan man kan benytte ulike virkemidler for å tilrettelegge for god aktivitet og spillerutvikling i norsk idrett. Denne bakgrunnen, sammen med de mange ulike vervene hvor det teoretiske er gått over til det praktiske, har bidratt til at jeg opplever å kunne bidra en del, til tross for det som reelt er en forholdsvis kort periode for en trener.

Tusen takk til Alexander, og så gleder vi oss til han tar fatt på oppgaven med å videreutvikle våre keepere!

Alexander%20Aaser.jpg

 


SAMARBEIDSPARTNERE
HEMING FOTBALL