Akademiet i Heming fotball

 

Arcticakademiet, eller AKA, er en egen avdeling i Heming Fotball med egne ansatte trenere. AKA er en helårsaktivitet som retter seg inn mot spillerutvikling av spillere fra 6 til 12 år.

 

AKA er et supplement til den ordinære foreldredrevne fotballen i sommerhalvåret som vi benevner barnefotballen. AKA er et tilbud til spillere som ønsker mer fotball enn den ene ukentlige treningen på klasselaget. Ved påmelding til AKA kan man velge antall treningsøkter i uken.

 

Treningstidene finner dere her.

 

Arcticakademiet har tre sesonger:

Vinter 2: Januar til påskeferiestart

Sommer: fra påske til 1. november

Vinter 1: fra 1. november og ut året

 

For påmelding, trykk her eller velg "Påmelding" i menyen til venstre.

 

Sportslig innhold og organisering

Det sportslige innholdet på Akademiet består primært av tekniske og koordinative øvelser, samt spill-motspill. I tillegg vil spillerne introduseres til enkle styrkeøvelser.


Spillerne jobber med øvelser i stiger, porter og hekker, samt at de lærer seg styrkeøvelser med egen kroppsvekt med fokus på stabilitet og balanse.


For hver uke settes opp et hovedtema som vi jobber med hele uken. Her bryter vi ned fotballspillet til mindre områder og jobber konkret med spesielle teknikker, ferdigheter og prinsipper, og da med øvelser som gir mange repetisjoner og dermed god læring på tema for uken/økten.


Vi bygger opp treningen etter metodikken og treningsplanleggingsverktøyet SuperCoach. Der starter vi øktene med enklere øvelser på ferdighet/teknikk (på ukens/dagens tema) og bygger opp vanskelighetsgraden underveis. Etter hvert bygger økten seg opp mot med/motspill og ender opp i endelig spill. Her spiller vi mye 2v2, 3v3, 4v4 og maksimalt 5v5 på de yngste årskullene. Vi følger opp og veileder på temaet for uken/økten gjennom hele økten, også i spilldelen. De 2-3 eldste gruppene kan også spille 7v7-9v9 på enkelte økter, men hoveddelen av spillet vil foregå med smålagsspill. Grunnen til at vi ikke har flere spillere på hvert lag er for å gi spillerne en så høy involveringsgrad som mulig, for å optimalisere antallet touch og situasjonserfaringer fra spillet.


For de to yngste årgangene (akademini) har vi et opplegg der hovedfokuset blir lagt på lek og spill.

For å gi spillerne best mulig fotballopplevelse er vi opptatt av differensiering. Enkelt forklart betyr det at vi ønsker ferdighetsmessig homogene grupper. Det gir trygge rammer for prøving og feiling, noe som er viktig i god spillerutvikling. I praksis betyr det at spillere settes sammen i grupper med tanke på ferdigheter, kombinert med sosiale hensyn. Riktige utfordringer = god læring!

 

AKA-Løkkefotball

Dette er et ny-oppstartet tilbud for ALLE Hemingspillere uten ekstra kostnad. Tilbudet gjelder alle spillere i Heming født 2012 og eldre. AKA-løkkefotball er et frivillig tilbud der spillerne selv står for organisering av fotballaktivitet. Alt av ønskelig utstyr blir tilgjengelig, slik at spillerne på egenhånd kan sette opp og organisere sin egen aktivitet. På AKA-Løkkefotball oppfordrer vi til masse spill på små baner – tilsvarende de kan gjøre på fritiden på løkka. Det er ufattelig mye læring for unge spillere å organisere egen aktivitet/lek, der de kan utfolde seg akkurat slik de ønsker – uten innblanding fra trener/voksne. Vi i Heming er i tillegg til å ha mange, gode organiserte treninger at spillerne også skal ha tid til løkkefotball. Med dette tilbudet håper vi at vi skaper en god arena for nettopp dette.

 

For de eldre spillerne kan AKA-Løkkefotball være en fin mulighet til mer spesifikk egentrening. Våre kvalifiserte trenere vil være tilgjengelig til å hjelpe med egentreningsopplegg, men spillerne selv står for gjennomføringen.

 

PS: AKA-Løkkefotball vil bli startet opp når Covid-19 restriksjoner/retningslinjer tillater dette!

 

Akademiligaen

Akademiligaen er et supplement til kretsens seriekamper og foregår normalt utenom seriespillsesongen.


Hemingakademiet samarbeider med akademier i andre lokale klubber om en akademiserie der man søker å sette opp jevnbyrdige lag fra hvert akademi som møter hverandre i kamp.

 

Her er fokuset spillerutvikling i kampsituasjoner og ikke å vinne kampen. Les mer om akademiligaen her.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til akademiet, kontakt akademiansvarlig Fredrik Klund (fredrik.klund@heming.no)