steinhoeg 2018-04-30 14:01:45

Øktplaner 6-11 år

Her vil man finne ferdiglagde øktplaner for gutter og jenter i barnefotballen. I tabellen nedenfor vil man se aldersgruppen i kolonnen til venstre, og øktplaner med tema i kolonnen til høyre. Vær oppmerksom på at øktene ikke alltid samsvarer med treningstiden dere har tilgjengelig.

For ytterligere inspirasjon og øvelsesutvalg kan man besøke www.fckskills.dk

Gjenkjennelse og variasjon

Husk at variert aktivitet er særlig viktig for de yngste. Det trengs ikke voldsom variasjon i organisering og øvelsesutvalg, men det er viktig at spillerne ikke holder på for lenge med den samme aktiviteten. På samme tid må man legge til rette for gjenkjennelse. Læring i fotball – å bli bedre til å skape og løse spillsituasjoner – er avhengig av at spillerne kjenner igjen typiske situasjoner som oppstår i kamp. Da kan de utvikle evnen til å bevege seg lurt og handle fornuftig i situasjonene. For uerfarne er det vanskelig å kjenne igjen de karakteristiske spillsituasjonene. De blir gjerne stående rådville, eller de handler vilkårlig. For å bli bedre til å gjenkjenne og mestre situasjonene trenger de å erfare situasjonene på ny og på ny.

Vi må derfor bestrebe oss på å variere treningsinnholdet samtidig som vi tenker funksjonalitet og gjenkjennelse. Variasjon kan vi skape på mange ulike måter:

  • sjef over ballen og spesifikke fotballeker 
  • spille med og mot 
  • tilpasset smålagsspill 
  • scoringstrening 

Ha progresjon i tema og læringsmomenter i forhold til modning og mestring, ta igjen tema og læringsmomenter laget har «vært igjennom før», men nå med større krav i spillsituasjonen. Variere intensiteten gjennom økta, og variere øvelsesutvalget og spillformene gradvis. Tenke progresjon over tid – fra det enkle til det mer komplekse. Variere over tid laginndelinger og gruppesammensetninger, og la spillere over tid prøve seg i flere spillposisjoner på banen.

Tips:

- Ballsentral er i de fleste situasjoner en fordel i del- og spilløvelser. I stedet for dødballer og igangsetting fra keeper kan trener med én gang sette en ny ball i spill. Da vil aktivitetsnivået bli enda høyere.
Antall spillere per lag bestemmer hvor mange touch hver spiller får på ballen. Spill mye 1v1 og opp til 3v3 på de yngste årskullene. Når barna er i 10-12-årsalderen kan man spille mer 5v5-7v7.
Kødannelse er noe vi alltid jobber med å fjerne. Ha heller flere stasjoner per øvelse. Alle stasjoner må ikke ha en egen trener, om det gjør at aktivitetsnivået blir høyere.
Mange touch, ingen kø og mye glede er oppskriften på en god trening!

 

Alder Økplan
6-7 år

Ballkontroll og avslutninger

Ballkontroll og avslutninger II

Ballkontroll og avslutninger III

Ballkontroll og avslutninger IV

Ballkontroll og pasninger

Ballkontroll og driblinger

Ballkontroll og driblinger II

Ballkontroll og driblinger III

8-9 år

Ballkontroll og driblinger

Ballkontroll og driblinger II

Ballkontroll og driblinger III

Ballkontroll og avslutninger

Ballkontroll og avslutninger II

Ballkontroll og pasninger

Ballkontroll og pasninger II

10-11 år

Ballkontroll, pasninger og orientering

Ballkontroll, pasninger og orientering II

Ballkontroll, pasninger og orientering III

Ballkontroll, pasninger/spille av press

Ballkontroll, pasninger/spille av press II

Ballkontroll, driblinger og finter

Ballkontroll, driblinger og finter II

Ballkontroll, driblinger og finter III

Ballkontroll, driblinger og finter IV

Ballkontroll, vending av spill

Ballkontroll, cuts/frigjøring av ballen

Ballkontroll, medtak og mottak

Ballkontroll, medtak og mottak II

Ballkontroll, frigjøre ballen for avslutning

Ballkontroll, frigjøre ballen for avslutning II