HemAdr Freeski


Jibber’s delight vs TwinTip Coolness

Adrenalin har opp gjennom årene hatt som hensikt å være et alternativt treningstilbud til konvensjonelle idretter. Big jump, half pipe, slopestyle etc. er sentrale stikkord. En gang kalte vi det freestyle og var gjennom new school, twintip og jibbing før vi landet på FreeSki. Kall det hva du vil. Ikke viktig.


Det er hva vi gjør som betyr noe. Det vi har gjort snart i 20 år har vært av betydning og relevans lang utover egne bredder.  Adrenalin har solid bredde og et omfattende spenn som strekker seg fra ”rookie” til ”topp ti” på verdensbasis. Heming Adrenalin er representert på rekruttlag, juniorlag og landslag både i Freski og SnowBoard. Ikke viktig.


Heming Adrenalin har en solid posisjon med løpere i aldersgruppen 8 til 25 år og er nok å regne som den mest markante og utslagsgivende enheten for sporten, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har vært mye og vi har vært mest og vi har vært best som vi har vært flest. Ikke viktig.
Det som betyr aller mest for oss i Heming Adrenalin er hva det betyr for dere. Det å ha det best betyr abolsutt mest. Det er viktig! 

Dette er for dere med ski på bena som ønsker om å være en del av et miljø der fokus er på både treningsiver, lek og resultater. Gruppen vil være en sosial trenings arena som er ”løs i snippen”, men underlagt et nokså bestemt metodisk regime. Det er spesiell fokus på optimal trening knyttet til idretten. Dette sees på som en viktig faktor for å redusere skaderisiko både inne- og ute. Den individuelle utvikling tilknyttet denne type aktivitetsformen er veldig ulik. Av hensyn til alder, sikkerhet og motorisk modenhet tilstrebes det hver høst å tilpasse treningen så godt som mulig for gruppen både for barmark og på snø. Individuelle avvik kan forekomme.

Som nevnt tidligere, favner gruppen over et bredt alderspenn. Alt fra "småttiser" på 8år til mer "erfarne" unge på 16år. I treningsprogrammet vil vi etterstrebe stor variasjon, noe vi ser på som grunnleggende i utvikling av mestringsfølelse. Fokuset er like gjerne på ytelse og prestasjoner som ren treningsiver og utvikling av kroppens potensiale ift styrke, motorikk, balanse og koordinasjon. Opplegget vil noen ganger kunne inneha elementer tilsvarende det vi benytter i contest/toppidretts-sammenheng.

Treningstider finner du her
Påmelding finner du her