Nye fotballbaner i sommer

Fotballavdelingen har i sommer fornyet 7er banen i syd og fotballfeltet mellom denne og ballbingene. Det blir også nytt led banelys og undervarme på 7er-banen. Banene kan nå tas i bruk. Dette er en investering på kr 6 mill.

2022-07-25
sveingu

I sommer rehabiliterer vi kunstgressbanene foran ballbingene i syd. Dette er banene vi betegnet Heming kunstgress 5er A, Heming kunstgress 5er B og Heming kunstgress 5er. De to førstnevnte er egentlig en 7er bane der vi spiller 5er kamper på tvers i barnefotballen’.

Fotballavdelingen bygget banene i 2011, og de har tjent medlemmene godt i 11 år, men er nå utslitt. Fibrene i kunstgresset er tråkket ned og banen er hard å spille på.

Når vi nå rehabiliterer banene, vil vi også utstyre området med nye led banelys og ny ballfanger mot P-plassen. I tillegg legges det ny kantstein både mot 11er banen og parkeringsplassen og nytt gjerde mot parkeringsplassen. Videre legger vi undervarme i 7er banen og åpner for vinterdrift sesongen 2022/2023.

Det gamle kunstgresset ble demontert og sendt på lastebiler til ReMatch i Danmark for gjenvinning. Vi vil tette gjerdene rundt banen for å hindre granulat flukt, og vi bygger en granulatrist i inngangen til banen der spillerne kan riste av seg gummikuler på skoene.

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt kr 6 mill. og er finansiert med spillemidler og Fotballavdelingens oppsparte EK gjennom flere sesonger. Heming er selv byggherre og klubbens nye anleggssjef, Sverre Mathiesen og Fotballavdelingens adm. leder Svein Gundersen er prosjektledere.

Det flotte med dette prosjektet er at det startet opp rett etter skoleferiestart og skal stå ferdig til bruk når våre medlemmer kommer hjem rett etter skoleferien.

Vi har også fått spillemidler til rehabilitering av vår andre 7er kunstgressbane, 3-Step Banen. Denne ble omgjort fra grus til kunstgressbane i 2012. Også her blir Heming byggherre. Dette er en kald bane uten vinterdrift. Om vinteren tjener banen som snødeponi for 11er-banen. Oppstart rehab er ikke ennå bestemt.

Vår 9er bane skulle rehabiliteres av Oslo kommune i 2021. Prosjektet, der Bymiljøetaten er prosjektleder, var fullfinansiert av Bystyret. Kr 20 mill var satt av til denne og Voksenbanen. Begge baner skulle være en pilot der man skulle teste ut et nytt miljøriktig granulat basert på bjerkefiber, Voksenbanen, en kald bane og Hemingbanen, en bane med undervarme og vinterdrift. Prosjektet skulle ha oppstart ved påsketider i år, men er blitt satt på hold for Hemings del. Bystyret krever at Heming betaler kr 1,8 mill for kostnadene ved å bytte ut undervarmerør og sandlaget disse er plassert i. Banen har i dag dårlig drenering og er ujevn på grunn av setninger. Den nye pilotbanen er meget følsom for drenering og ujevnheter. Derfor må deler av banens oppbygning skiftes, og her får Heming en regning på kr 1,8 mill. siden vi eier infrastrukturen på undervarme.

Heming finner dette meget urimelig så lenge det ikke er noe galt med banens undervarme; den fungerer utmerket. Problemet, slik vi ser det, er at kommunen da de bygget banen i 2011 benyttet dårlig drenerende masser og ikke tok tilstrekkelig hensyn til banens spesielle grunnforhold. Så Heming nekter å betale for dette, og Byrådet i Oslo stoppet da dette viktige miljøprosjektet. De er nok ikke så opptatt av miljø likevel. Det syke her er at prosjektet i utgangspunktet er overfinansiert. Heming og andre klubber i Oslo erfarer at Byrådet ikke er interessert i idretten fotball og spillernes ved og vel. De er ikke opptatt av hvordan banene fungerer etter at de er anlagt eller hva det vil koste klubbene å drifte disse. De sier de er bekymret for stigende kostnader i idretten; likevel nøler de ikke med å presentere Heming for en ekstraregning som klubbens spillere må betale. Vi ender kanskje opp med å måtte rehabilitere banen i egen regi og ta hele regningen selv. Da vet vi hva vi får.

Ingen av nevnte 3 baner har banesponsor ennå. Her er det muligheter for sponsorer som vi være med å sette preg på et av byens beste og mest intime helårs fotballanlegg i byens største fleridrettslag. Fotballavdelingens hovedsponsor Arctic pryder 11er banen vår. Tips oss gjerne.

Fotballavdelingen takker idrettslaget for uvurderlig bistand og kompetanse med søknader om offentlig støtte og byggherre-oppfølgning. En spesiell takk rettes til Gudrun Ræder Haakonsen og Sverre Mathiesen.