Heming jobber aktivt for utvikling av miljø og kompetanse

Konseptet komplett utøver er ferdig for i år, vi har vært igjennom fire lærerike tema.

Takk til alle som deltok, vi gleder oss til å introdusere konseptet for yngre grupper!

2018-06-09
erlends

IL Heming har over 150 aktive juniorer i alderen 16-20 år fordelt på 8 avdelinger. Vi har lang fartstid med utvikling av utøvere i denne alderen og har på tvers av avdelinger funnet mange gode praksiser for dem som ønsker å bli blant de beste. Utfordringen er at det ikke hjelper at vi har koordinatene til målet hvis ikke utøverne selv vet hvordan man leser kart. Et av de viktigste elementene for å bli en eliteutøver som senior er at utøverne selv forstår idretten og de komplekse kravene den stiller. 

IL Heming er en organisasjon med nærmere 40 personer på fulltid og over 300 lønnede trenere. Avdelingene har en trenerstab med tung kompetanse og på tvers av avdelinger ser vi en komplementær sammensetning av ypperste klasse. Høsten 2017 bestemte vi oss for å slå hodene sammen og bidra til at utøverne skulle få bedre innsikt i idrettens grunnelementer. I tillegg til å dele kompetanse hadde vi et mål til, skape til et bedre miljø på tvers av avdelinger. Dette blant flere tiltak håper vi skal bidra til å bremse det frafallet som er i denne alderen. Utøverne kom fra avdelingene tennis, fotball, langrenn, alpin og orientering. Foredragsholdere var trenere satt opp på tema der deres ekspertise kom til sin rett.

Vi gjennomførte fire kurs med påfølgende treningsøkter av forskjellig art.  

 -Hvordan utvikler vi arbeidskrav?(Iver Bjerkestrand og Christian Mithassel - Alpin)

- Treningslære, hva skjer i kroppen når jeg trener? ( Håkon Stuge Bånerud – Langrenn)

- Hvordan setter jeg mål og prioriteringer? (Øistein Bakken – Alpin)

- Hvordan prestere best mulig når det gjelder (Joakim fröberg og Thomas Stien – Tennis og fotball)

Med et snitt på 50 deltakere kan vi si at mange har tatt store steg mot å bli en komplett utøver. Vi i IL Heming er stolte av å kunne gjennomføre noe slikt på egenhånd og bidra til å bygge et sterkt juniormiljø. Vi gleder oss til neste å starte programmet med nye juniorer og yngre årskull sesongen 2018/2019.

Velkommen!