Innmelding og innlogging

Det pågår nå et hektisk arbeid med å oppdatere nettsider og konverter medlemsdatabasen.

Innmelding er mulig fra menyen til venstre, eller via denne linken:

www.heming.no/login

.

Se videre for mer informasjon om endringer nå i oppstartsfasen

2017-11-27
einarhoved
  • Medlemskontingent følger kalenderåret, og er iht loven på minimum kr 100. Derfor koster det kr 100 å melde seg inn i Heming nå, og så påløper det ny kontingent for 2018
  • Familierelasjoner er ennå ikke oppdatert!
  • Mange står med et ubetalt krav (på kr 0), se bort fra dette!