Bli medlem i IL Heming!

Medlemskontingenten i IL Heming går til å dekke sentrale funksjoner i klubben (bl.a. administrasjon, drift og anlegg) slik at idrettsavdelingene kan gjøre det de er best på - å skape gode idrettstilbud til alle medlemmer. Ved å være medlem er du med på å gjøre det lettere for oss å skape idrettsglede for alle!

For å delta på aktivitet i Heming eller være aktiv utøver i Hemings avdelinger må man være medlem av IL Heming, dette gjelder også for medlemskap på Heming Treningssenter.

Årskontingent fastsettes av årsmøtet og følger kalenderåret.
Årskontingenten har vært uendret siden 2014, og er for 2022:

  • 0-25 år:                      kr 350
  • Fra 26 år og oppover:   kr 500
  • Livsvarig medlemskap: kr 10.500
  • I perioden 1.oktober til 30 november er det 50% rabatt.
  • I desember koster medlemskapet kr 50.
  • NB! Medlemskap i IL Heming er løpende og fornyes automatisk ved årsskiftet.

Bli medlem i IL Heming ved å bruke lenken til venstre.

Ønsker du å melde deg ut av klubben? 
Det må gjøres skriftlig til Kontoret@heming.no .

Merk at utmelding må skje før årsskiftet for å unngå nytt kontingentkrav, iht. NIFs lover. Utmelding fra idrettslaget i inneværende kalenderår innebærer ikke fritak for innbetaling av vedtatt ordinær årskontingent eller rett til refusjon av innbetalt treningsavgift eller kontingent. 

Årskontingenten for 2022 er forfalt

IL Heming har i nok et vanskelig år for norsk idrett klart å opprettholde et grunnleggende tilbud til svært mange medlemmer i de fleste av våre idretter, til tross for svært skiftende smittevernrestriksjoner. 

En viktig del av IL Hemings inntektsgrunnlag for å opprettholde god drift, god service og godt vedlikehold, er årskontingenten.
Siden 2018 har kontingenten vært innkrevd via nettsiden (etter innlogging) der medlemmene betaler med bank- eller kredittkort. Det sparer oss for mye oppfølging, og ikke minst unngår medlemmene stadige påminnelser! Vi sender ikke ut fakturaer.

Alle medlemmer som ikke har betalt årskontingent for 2022 mottar en e-post en gang i uken (hver mandag) med en unik lenke som tar deg direkte til din egen betalingsside uten at du trenger å huske brukernavn eller passord! Vi ber alle om snarest å klikke på lenken og gjennomføre betalingen. Har du opprettet familierelasjon gjennom "Min familie" på din profil, kan du betale for alle familiemedlemmer i samme transaksjon. På betalingssiden vil du også kunne se andre ubetalte treningsavgifter. 

Vårt medlemssystem gir deg mulighet til å samle hele husstanden på én bruker, utføre flere påmeldinger og betalinger samtidig, og få rask og tilpasset oversikt over aktuelle aktiviteter. Du logger deg inn på forsiden (venstre side) eller via denne lenken: www.heming.no/login . Her kan du enkelt oppdatere profil, legge til familiemedlemmer, velge hvilken bruker som skal være familiens hovedkonto, se påmeldinger og betalingshistorikk.

Har du ikke brukernavn/passord, bruk lenken www.heming.no/login/forgot eller kontakt kontoret@heming.no .

Vi takker for ditt medlemskap og ditt bidrag til å gjøre IL Heming til en enda bedre klubb for barn og unge i alle aldre! 

Fra en eldre utgave av Hemingavisen henter vi følgende oppfordring: 
«Betal din kontingent, det fører frem til hygge, venner, livsglede og aktelse!»