Endringer i tider/sted for allidrett mini, junior, senior og barmark fom. uke 41

Allidrett 

Mini: mandager 18:00 - 19:00, Svendstuen skole

Junior: lørdager 11:00 - 14:00, Svendstuen skole

Senior: lørdager 11:00 - 14:00, Heminghallen

**

Barmark

Onsdager 18:00 - 19:00, Risbanen

 

2020-10-14
raae