Cathrine Raae 2017-09-02 23:37:55

IPU styret

 

Leder: Per-Håvard Martinsen, mobil 916 97 279, epost: ipu@heming.no 

Styremedlemmer:

Cathrine Raae

Martine Grøterud

Marianne Reusch

Lasse Roen