Heming er «tøffest uten fluor»

Vi gleder oss over at skitinget 2.juni skal diskutere tiltak for å forhindre pulverbruk i barneidretten!

2018-05-18
erlends

Sesongen 2015 startet kampanjen «tøffest uten fluor». Kampanjen har som mål om å fjerne bruken av pulver i skirenn, på alle nivå og for alle aldre.  Kampanjen har god dokumentasjon for at fluor er skadelig for helse, miljø og ikke minst for idrettens kultur ved kostnader og konkurranse på likt grunnlag.

Det har de siste to årene vært en god tilslutning på klubbnivå. En undersøkelse viser at 90 % av spurte klubber i Norge vil følge et forbud hvis det kommer. Flere og flere skirenn innfører stikkprøver av skiene, men uten muligheter for gode kontrollparameter eller en forankring i øverste organ er entusiasmen på vei til å bli en frustrasjon for folket. Ski-Norge er klare for å ta steget fra å følge en kampanje til et lovpålagt fluorforbud, men hvor er gjennomføringsevnen til Norges skiforbund?

Etter et større press den siste måneden virker det nå å være gledelige tiltak på gang. 2 juni skal temaet opp på skitinget, med et mål om å sette konkrete regler for nulltoleranse av pulverbruk på skirenn for 16 år og yngre.  Vi i Heming gleder oss over dette. Vi har fra dag en vært tydelige på våre holdninger og krysser fingrene for en kommende vinter uten pulver under skiene!


Samarbeidspartnere Heming Langrenn


Følg oss på

Facebook

Instagram