Naborunden 2019 - Påmelding åpner 26.11.18 kl 09:00

Naborunden 2019 (Årskull 2010-2007) - Påmelding åpner 26.11.18 kl 09:00.

Renndatoer:

21.01.19 Sørkeldalen

04.02.19 Fossum

25.02.19 Holmenkollen

For link til Naborunden.no klikk på:  Les Mer

2018-11-23
erikmy

Påmelding for Naborunden 2019 starter 26.11.18 09:00 og løper til og med 17.12.18 23:59

Påmeldingsavgift 270 NKr. Det gis ikke tilbakebetaling av avgift dersom det er ett eller flere renn barnet ikke kan delta på.

Man må ikke gå alle renn for å få premie.

Det er viktig at det oppgis riktig kjønn på deltager ved påmelding.

Link for påmelding:

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__Naborunden.no&d=DwIFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=P0HxekOTdLdqO8cG0DJDBIEHipxfRPn2Jom_BmsfShw&m=3DwNVJ5_6jaKIzleZZ6i_x1qJbn0yWWHVgjCmzdbM2U&s=42WlI3J3t_y3fSdAq6MEpPBjBA3x0sLzW_z6VQi3wI8&e=