Tidtakerbrikker

Mange arrangører gjennomfører tidtaking med emiTag tidtakerbrikker.

Fra og med sesongen 2014-2015 legger vi opp til at alle løpere 11 år og eldre har sin egen emiTag tidtakerbrikke. Det betyr at utøverne i alle klasser med rangert resultatliste, bør skaffe seg sine egne tidtakerbrikker. Arrangørene anmodes om å ha nok leiebrikker tilgjengelig for de som ennå ikke har skaffet seg sin egen brikke. Mange arrangører tilbyr leiebrikker, som kan være et godt alternativ i stedet for å kjøpe ny for få renn.

For løpere til og med 10 år forutsetter vi ikke at de har egen brikke. 

Dersom en arrangør benytter emiTag brikker til tidtakingen skal alle utøverne som bringer med seg egen brikke få benytte denne, dersom brikkenummeret er lagt inn ved påmeldingen.

Registrering av brikkenummer:
Brikkenummere kan løperne nå registrere selv. Når man melder seg på gjennom Min Idrett, kommer det opp et felt for utfylling av brikkenummer. Brikkenummeret blir lagret i systemet og kommer automatisk opp ved senere påmeldinger.


Kjøp av brikke: 
Dersom du ønsker å kjøpe brikke, kan den bestilles hos https://emit.no/nettbutikk/ny-emitag-brikke-v3/  
Pris kr 865,- (pr. januar 2022).

Bytte av Brikke
Det er mulig å kjøpe/overta en brikke av en annen løper (som ikke skal bruke brikken sin lenger). Endring av brikkenummer gjøres samtidig som man melder seg på gjennom Minidrett. Det brikke-nummeret man registrerer da, følger denne løperen inntil det legges inn et nytt brikkenummer ved en annen påmelding


Hvis du ikke har med brikken din til rennet:
Arrangørene kan legge opp til utleie av brikker, og NSF har satt en maks leiepris for dette:

* kr. 100,- pr. renndag for junior og senior
* kr. 50,- pr. renndag for 11-16 år. 
* kr. 25,- pr. renndag for utøvere opp til og med 10 år.

Skifte av batteri/kjøp av ny brikke
Batteriet er loddet fast og må KUN byttes av fagfolk. Batteriet SKAL byttes etter 5 år. 

Alle emiTag-brikker som har serienr lavere enn 3 908 550 skal byttes inn før vintersesongen 2021/22

Emit gir 40% rabatt på innbytte til ny brikke t.o.m 31.12.2021, deretter 25% rabatt. Send din gamle brikke uten bånd til Emit AS, Bedriftsveien 10, 0950 Oslo. Vi sender ny brikke så snart vi mottatt den gamle. Vi gir ikke rabatt for mistet brikke. 

Vi anbefaler alle å kjøpe en ny brikke med 25% rabatt, framfor batteribytte. Hvis brikken tilsynelatende er død, er det ikke sikkert at et batteribytte vil hjelpe. Den nye emiTag brikken har mange forbedringer i forhold til de gamle; bl.a. nytt (rødt) kretskort med nytt utlegg, ny LED med kraftigere oransje lys, dobbel spole som øker sensitiviteten betraktelig, nytt plasthus med nye skruer som gjør at plasten ikke sprekker opp, osv. Tilsammen utgjør dette en markant forbedring av emiTag brikken.

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn