Erik 2017-10-12 13:52:41

Skilisens

Med skilisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte i renn i Norge og utlandet.

Skilisensen er først og fremst en idrettsskadeforsikring og erstatter på ingen måte en reiseforsikring. Husk at reiseforsikringen må dekke den idrettsaktiviteten du utfører.

Årslisensen for 2022/23 er klar til betaling.

DU HADDE ÅRSLISENS I FJOR OG ØNSKER DET SAMME I ÅR: 
For dere som har lisens for sesongen 2021/2022 vil finne betalingsinformasjon på www.minidrett.no

DU HAR ALDRI HATT ÅRSLISENS ELLER HAR HATT ÅRSLISENS FOR FLERE SESONGER SIDEN, MEN ØNSKER DET NÅ:
Ta kontakt med klubben du er medlem i eller ønsker å ha medlemskap i direkte. Klubben sørger for at betalingsinformasjon sendes på e-post til deg når du er registrert som betalt medlem og aktiv utøver. På din side på  www.minidrett.no vil betalingsinformasjonen ligge.

UTVIDET ÅRSLISENS
Du kan også utvide grunnlisensen til utvidet årslisens i Min Idrett under lisenser ved å betale differansen mellom lisensene. Forsikringsdekningene blir med dette betydelig bedre. Se tabell nedenfor. Kid og kontonummer finner du i Min Idrett under lisens.

 

Årslisens 

Utvidet årslisens

Langrenn og Ranonee

310 kr

800 kr

ENGANGSLISENS
Ønsker du kun å kjøpe lisens for et aktuelt skirenn kan du gjøre det, og det betales på Vippsnummer 770064. 
NB! Navn på deltaker og hvilke arrangement må skrives i meldingsfeltet.
For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 60.
For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 150.

For deltagere i trimklasser med og uten tidtaking koster engangslisens kr. 60.


FOR MER INFORMASJON OM SKILISENS KLIKK HER

Følg oss på

Facebook

Instagram


Samarbeidspartnere Heming Langrenn