Årsmøte i Heming Orientering tirsdag 16. mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Heming Orientering.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 16. mars 2021, kl 19:00 digitalt på Teams. Link blir sendt på epost til alle som melder seg på via Eventor: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3902

NB! Saken er oppdatert med agenda og saksdokumenter!

2021-02-15
Harald E-F

Av hensyn til organisering av møtet og utsendelse av lenke/invitasjon til digitalt møte må alle deltakere melde seg på i Eventor: https://eventor.orientering.no/Activities/Show/3902

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2. mars 2021 til orientering@heming.no.

Fullstendig saksliste med underliggende dokumenter kan nå hentes/leses her: Agenda og sakspapirer

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket