Årsmøte i Heming Orientering tirsdag 3. mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Heming Orientering.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 3. mars 2020, kl 19:00 i peisestuen på Heming klubbhus, Gulleråsveien 5.

NB! Saken er oppdatert med agenda og saksdokumenter!

2020-02-25
Harald E-F

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18. februar 2020 til orientering@heming.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

Fullstendig saksliste med underliggende dokumenter kan nå hentes/leses her: Agenda og sakspapirer

Revidert/oppdatert lovtekst finnes her: Lov for Heming Orientering

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket