Årsmøte i Heming Orientering tirsdag 19. mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Heming Orientering.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 19. mars 2019, kl 19:00 i peisestuen på Heming klubbhus, Gulleråsveien 5.

NB! Saken er oppdatert med fullstendig sakliste og saksdokumenter...

2019-02-12
Harald E-F

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2019 til orientering@heming.no.

Fullstendig saksliste med underliggende dokumenter kan nå hentes/leses her: Saksdokumenter

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket