Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028

Heming Orientering har i dag levert sitt innspill til kommunens nye behovsplan for idrett og friluftsliv.

2018-04-27
haraldef

Oslo kommune har i disse dager ute på høring en "Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028". Behovsplanen er et politisk styringsverktøy som synliggjør behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Dette vedrører jo i høyeste grad også oss som driver med orientering, men dessverre er sporten vår sørgelig stemoderlig behandlet i høringsutkastet. Eller er knapt omtalt i det hele tatt...

Bjørn Sandelien har gjort en kjempejobb med å gå gjennom utkastet (på 215 sider inkl. vedlegg), og har forfattet en meget velskrevet høringsuttalelse fra Heming Orientering som ble levert i dag.

De interesserte kan finne selve høringsutkastet her.

Og kopi av vår høringsuttalelse til dette finnes her.

Tusen takk til Bjørn for svært solid innsats og godt håndverk!

Aktiviteter

21.10.2019
Orientering: Nybegynnertrening

18:00 - 19:15

Gaustadskogen (Risbekkveien)

21.10.2019
Orientering: 10-14 trening

18:00 - 19:15

Gaustadskogen (Risbekkveien)