Oslo kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028

Heming Orientering har i dag levert sitt innspill til kommunens nye behovsplan for idrett og friluftsliv.

2018-04-27
haraldef

Oslo kommune har i disse dager ute på høring en "Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028". Behovsplanen er et politisk styringsverktøy som synliggjør behovet for nye anlegg, arealer, turveier og friluftslivsområder knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Dette vedrører jo i høyeste grad også oss som driver med orientering, men dessverre er sporten vår sørgelig stemoderlig behandlet i høringsutkastet. Eller er knapt omtalt i det hele tatt...

Bjørn Sandelien har gjort en kjempejobb med å gå gjennom utkastet (på 215 sider inkl. vedlegg), og har forfattet en meget velskrevet høringsuttalelse fra Heming Orientering som ble levert i dag.

De interesserte kan finne selve høringsutkastet her.

Og kopi av vår høringsuttalelse til dette finnes her.

Tusen takk til Bjørn for svært solid innsats og godt håndverk!

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket