O-trening for nybegynnere høsten 2020

Velkommen til o-trening for nybegynnere 2020 – Høstsesongen starter mandag 17. august kl 18:00

Heming Orientering inviterer til nybegynnertrening i orientering for barn i alderen 8-11 år.

NB! Også i høst arrangeres treningene i henhold til myndighetenes pålegg om smittevern. Aktivitet med nærkontakt er ikke tillatt, det skal sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand. Barna vil bli delt inn i grupper med 4-5 barn og én voksen trener. Vi vil ikke benytte stemplingsenheter eller noe annet man skal ta på.

Treningene går over seks mandager fra 17. august til og med 21. september (frem til høstferien). I tillegg blir det to mørketreninger i oktober. Treningene er praktisk lagt opp med fokus på aktiviteter med fart og moro, og lite teori. For de som i tillegg vil lese eller øve seg litt hjemme finnes det nettbaserte kurs. Vi legger vekt på kartet og kartforståelse, og mindre vekt på kompasset i første omgang.

Oppmøtested de første gangene i høst er Jegersborgdammen ved Bogstad (Parkering Bogstad gård. Gå opp grusveien på andre siden av Sørkedalsveien, ca. 200 m. NB! Det er IKKE tillatt å kjøre opp privatveien til dammen!). Senere på høsten flyttes treningene muligens til andre steder. Informasjon om dette gis på epost, websidene og Facebook.

Treningene
Mandagstreningene starter kl 18:00 og varer omkring 1 time. Ansvarlig hovedtrener er også i år Audun Berstad.

Barn som deltok på nybegynnertreningen våren 2020 fortsetter som regel på nybegynnertreningen også nå i høst. Hvis man ønsker litt større utfordringer er det mulig å prøve seg i gruppen 10-13 Litt erfaren i stedet. Hvis det er nye medlemmer i klubben som lurer på om de er for gamle eller erfarne for nybegynnertreningen, og som lurer på om de skal starte i eksempelvis 10-13 års gruppen, så ta kontakt, så finner vi ut av det.

Også nå i høst skal nybegynnere gå i små grupper sammen med en voksen. Dette krever en del bemanning, så orienteringskyndige foreldre er velkomne til å bidra. Skriv i så fall en kommentar om dette ved påmelding. Klubben stiller med en voksen eller en ungdomstrener til grupper uten egen voksen.

Det viktigste er at barna lærer orientering, mestrer nivået treningene er på - og har det gøy sammen med venner og klubbkamerater. Det er fullt mulig å bytte gruppe underveis i sesongen hvis det oppleves som for enkelt i nybegynnerklassen, men det kan være demotiverende å være i en for vanskelig gruppe.

De ivrige vil også etter hvert kunne delta i andre klubbtreninger, “Råtassløp” for nybegynnere og andre terminfestede løp.

Påmelding og treningsavgift

Treningsavgiften for høstsesongen er kr 600,-.

Inkludert i dette er det inkludert at Heming betaler alle startkontingenter på stafetter, Råtassløp og terminfestede løp (For alle opp til og med 12 år. For eldre ungdommer er det en liten egenandel). Med terminfestede løp menes alle løp man melder seg på til gjennom Eventor, unntatt trenings- og nærløp der man betaler kontant ved oppmøte. 

I tillegg til dette kommer det en årlig avdelingskontingent til Heming Orientering på kr 100,- pr medlem under 25 år. (Denne kontingenten faktureres separat senere). Man må dessuten være medlem av IL Heming for å kunne delta på treninger i klubbens regi.

*** Påmelding her! ***

Utstyr
Deltakerne kan gjerne stille med kompass. Kurset vil baseres på bruk av tommelkompass. Et tradisjonelt "plankekompass" fungerer også, men er noe vanskeligere å lære. For de som er høyrehendte passer et tommelkompass for venstrehånd. Venstrehendte bruker «links»-kompass.
I denne høstsesongen kan klubben dessverre ikke låne ut noe utstyr.

Vanligvis brukes det i tillegg en “brikke” for å kvittere at de riktige postene er funnet. Brikken er en liten dataenhet som løperen har med seg i skogen og som brukes til å kvittere at man har vært på posten. Klubben har datautstyr som gjør av vi kan lese av hvilke poster løperne har vært på og hvor lang tid de har brukt hvis de ønsker. Brikken varer i 4-6 år. I denne høstsesongen skal det ikke brukes brikker.

Barna trenger ellers normalt treningstøy og gode joggesko. O-løpere har alltid lange bukser selv om været ellers tillater shorts. Dette reduserer faren å skrape seg opp når de tar seg frem i terrenget.
 
Hva kreves for å bli en O-løper?
For å bli orienteringsløper kreves - i tillegg til interesse og motivasjon - god kunnskap om kart og kompass, og fysisk løpsstyrke. For nybegynnere er det aller viktigste å få en god forståelse av kart og kompass, og dette vil vi fokusere på i nybegynnergruppen. Det kreves ikke forhåndskunnskaper for å delta. Det er nødvendig for barn å ha en viss oppfølging av voksne i begynnelsen av O-karrieren. Normalt er derfor mange foreldre med på treningene, og hjelper til med å følge med på barna rundt i løypa. På klubbtreningene er det vanlig at foreldre går sammen om kjøring og oppfølging. For de minste barna (8-11 år) må barna ha bevist sine ferdigheter før de slippes alene ut i O-løyper i fremmed terreng, og før dette må de ha følge av en voksen eller en trener. På mandagstreningene vil barna operere i nærterreng og lett finne tilbake hvis de roter seg bort, men vi er spesielt opptatt av at de yngste følges i ukjent terreng inntil de har nok erfaring til både å finne rundt løypen -  og å finne tilbake til samlingsplass hvis de går på en storbom.
 
Her kan man finne en oversikt over de viktigste kartegnene som brukes for nybegynnere!

Norges Orienteringsforbund har også laget et interaktivt kurs for orientering.

Smittevern
Det er viktig å understreke at vi i Heming stiller oss 100% bak helsemyndighetenes og Idrettsforbundets krav og anbefalinger, og vi skal gjøre vårt for at smittevernet blir ivaretatt. Men vi er også avhengige av deltakende barn og foreldre er bevisste og bidrar best mulig selv også. Fint om dere kan snakke med barna om dette på forhånd. Heming har lagt ut noen generelle råd og retningslinjer på denne siden.

 

Hjertelig velkommen på trening til oss i Heming Orientering!

 

*** Påmelding her! *** 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket