Årsmøte Heming IPU

Sted: Heminghallen - Peisestuen

Dato: Mandag 7.mars, kl.19.30 

 

Forslag til saker (pkt 6 på dagsorden) sendes til meg innen fredag 4.mars.          

Mailadr: ipu@heming.no

 

 

 

2022-02-17
cathrineraae@hotmail.no

Agenda: 

 

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.       Valg av møteleder og referent 

3.       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

4.       Styrets årsberetning for 2021

5.       Regnskap for 2021

6.       Innkomne forslag og saker 

7.       Valgkomiteens innstilling til nytt styre 

 

Med vennlig hilsen 

  

Per-Håvard Martinsen

Leder

Heming IPU

 

Heming IPU årsberetning 2021

 

Heming IPU årsregnskap 2021