Årsmøte i Heming IPU

Årsmøte for Heming IPU holdes tirsdag 13. mars kl 19 i Peisestuen, Heming klubbhus

2018-03-08
kathyh

Årsmøte 2018

 

Peisestuen, Heming klubbhus 

Dato: tirsdag 13.mars ,kl 19.00

 

 

Agenda: 

 

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.       Valg av møteleder og referent 

3.       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

4.       Styrets årsberetning for 2017 

5.       Regnskap for 2017 

6.       Innkomne forslag og saker 

  

Saker fra Styret: 

a.      Rapport fra hovedtrenerne og bydelen. 

b.     Tur 

 

7.       Valg 

8.       Eventuelt 

 

Forslag til saker sendes til meg innen utgangen av mandag 12.mars

 

 Vel møtt!

 

Årsmledingen finner du her: