HemAdr SnowBoard


Snowboarding snowboarders vs jibbers, alright!

Snowboardgruppen i Heming har fokus på brettlek, god og variert trening, mestring og samholdet knyttet til en fantastisk aktivitet - nemlig snowboard.Snowboardgruppen er i stor vekst, noe som gjenspeiler gruppens varierende alderspenn samt hvilke nivå medlemmene i gruppen befinner seg på. Høsttreningen har primœrt et hovedfokus nemlig å gjøre seg klar for det som skjer på vintertreningen.


Snowboardgruppen i Adrenalin har rom for "alle" som trives med brett under beina. Dette er en gruppe for de som ønsker om å være en del av et miljø der fokus er på både treningsiver, lek og resultater. Gruppen vil være en sosial trenings arena som er ”løs i snippen”, men underlagt et nokså bestemt metodisk regime. Det er spesiell fokus på optimal trening knyttet til idretten. Dette sees på som en viktig faktor for å redusere skaderisiko både inne- og ute.

Den individuelle utvikling tilknyttet denne type aktivitetsformen er veldig ulik. Av hensyn til alder, sikkerhet og motorisk modenhet tilstrebes det hver høst å tilpasse treningen så godt som mulig for gruppen både for barmark og på snø. Individuelle avvik kan forekomme.

Som nevnt tidligere, favner gruppen over et bredt alderspenn. Alt fra "småttiser" på 8år til mer "erfarne" unge på 16år. I treningsprogrammet vil vi etterstrebe stor variasjon, noe vi ser på som grunnleggende i utvikling av mestringsfølelse. Fokuset er like gjerne på ytelse og prestasjoner som ren treningsiver og utvikling av kroppens potensiale ift styrke, motorikk, balanse og koordinasjon. Opplegget vil noen ganger kunne inneha elementer tilsvarende det vi benytter i contest/toppidretts-sammenheng.

Treningstider finner du her
Påmelding finner du her