Nytt klubbhus - vi trenger din hjelp

Vi ser fremover! Heming Tennis planlegger derfor å rive det gamle klubbhuset og bygge nytt med tre innendørs padelbaner. Nå trenger vi din hjelp!

Bli med å bidra til nytt klubbhus - med innendørs padelbaner!

Gi ditt bidrag nå:

https://klubbdonasjon.no/klubber/?klubb=14315

eller Vipps #624156

2020-09-18
acvalle

 

 

Bli med å bidra til nytt klubbhus - med innendørs padelbaner!

Heming Tennis planlegger å rive det gamle klubbhuset og bygge nytt med tre innendørs padelbaner.

Nytt klubbhus gir ny, og langt bedre utnyttelse av anlegget, sikrer helårsaktivitet og et unikt tilbud for fremtiden.

Nå trenger vi din hjelp!

 

Hva kan du gjøre?

Alle monner drar! Gi et bidrag, stort eller lite, så er vi nærmere realisering av prosjektet.

Gi ditt bidrag nå: 

https://klubbdonasjon.no/klubber/?klubb=14315

eller Vipps #624156

 

Skattefradrag?

Prosjektet kvalifiserer som gave til idrettsanlegg, og er fradragsberettiget opptil kr 50.000 pr. skatteenhet.

Ønsker du skattefradrag, send epost til: skattefradrag@heming.no med følgende informasjon:

Personer: Navn og personnummer

Bedrifter: Navn, organisasjonsnummer og adresse

 

Hva skal vi gjøre?

Klubbhuset blir «hjertet» i anlegget, med et variert helårstilbud.

Med padelbaner blir det enklere for alle å spille, og klubben vil nå ut til nye brukere i nærområdet. Samtidig vil anlegget bli et enda bedre sosialt samlingspunkt - hele året!

 

Hvilke fordeler oppnår vi?

 

-       Klubbhuset henvender seg i alle retninger og binder anlegg og aktiviteter sammen.

-       Sosial sone inne kan åpnes opp om sommeren.

-       Arealet innendørs får direkte tilgang fra bakkeplan og blir lett tilgjengelig. Barrieren for å sette seg ned blir lav for alle aldre.

-       Padelbanene blir synlige fra utsiden og fra sosial sone, og skaper liv i anlegget og virker inkluderende.

-       Padelbanene kan også brukes til barnetennis og annen ballaktivitet.

-       Nye, topp moderne garderobefasiliteter.

-       Mulig tennisbane på taket

-    Ny energiløsning som kan betjene både padelhall, klubbhus og de to boblehallene. Miljømessig, så vel som økonomisk, vil dette gi store fordeler for driften av anlegget.

 

 

Hva er padel?

Padel ble utviklet i Mexico i 1969 og er en av de raskest voksende idrettene i verden. I Spania har sporten blitt landets største idrett i antall lisenser. Padel har eksplodert i Sverige, og er nå i en rivende utvikling også i Norge. Padeltennis er en slags blanding av tennis og squash, som spilles på en bane med mål 10m x 20m med glassvegger og gjerde.

Padel er registrert som en ny gren av NIF og sorterer under Norges Tennisforbund som særforbund. Spillet er sosialt, raskt å lære og gir enkel mestring allerede fra starten.

 

Les D2-reportasje her:

https://www.dn.no/d2/sport/sport/casper-ruud/zlatan-ibrahimovic/idretts-norge-har-omfavnet-padel-som-koronasubstitutt/2-1-847927

 

Hva er behovet?

IL Heming teller i dag nesten 6.000 medlemmer og Heming Tennis over 800 medlemmer. Klubben er en viktig møteplass for idrettsglede, lek, mestring, bredde- og toppidrett i et trygt og inkluderende sosialt miljø. Vi er et naturlig førstevalg for barn fra syv skoler med mer enn 350 barn i tennistrening hver uke, men med dagens kapasitet klarer vi ikke å gi tilbud til alle som ønsker det.

 

De nye padelbanene og klubbhuset vil gjøre oss i stand til å ta inn mange flere både i organisert trening og egenorganisert aktivitet.

Interessen for padel er stor og sterkt voksende i Oslo, som i resten av landet.

Det spilles alltid double, og inntektspotensialet pr. bane er ca. 5 ganger så stort som for en tennisbane.

 

 

Hva med fremdriften?

Arbeidene er planlagt startet opp i 2021 og ferdigstilt 2022.

Søknadsprosess er igangsatt.

 

Hvordan finansieres dette?

Anlegget finansieres delvis med offentlige tilskudd og delvis med egne midler, gaver og lån. Store deler av prosjektet, med en ramme på 38 MNOK, er ferdigfinansiert. 1,5 MNOK gjenstår (per 15.september 2020), og nå trenger vi din hjelp til å komme helt i mål!

 

Vil gaver bli lagt merke til?

Alle gaver blir registrert og får oppmerksomhet når det nye anlegget står klart.

 

Større gaver?

Hvis du vurderer eller ønsker å diskutere større bidrag med en betalingsplan, vennligst send mail til tennis@heming.no eller ta kontakt med Ola eller Anders (se under).

 

Hva skjer om prosjektet ikke kan gjennomføres?

Prosjektet er fremdeles forbundet med noe usikkerhet og hvis det ikke lar seg gjennomføre vil innbetalte midler gjennom klubbdonasjon.no og Vipps bli brukt til generell oppgradering av Heming Tennis’ anlegg på Gråkammen.  

 

Andre spørsmål?

Kontakt:

Ola Wessel-Aas (wesselaas@icloud.com) eller

Anders Brustad-Nilsen(anderni@gmail.com).

 

 

 

 


Samarbeidspartnere Heming Tennis


 

Aktiviteter

16.12.2021
TENNISLOCKER

10:00 - 23:55

Heminghallen

27.01.2022
U14 morgentrening

06:30 - 08:00

Heminghallen

02.02.2022
Morgentrening 2011 spillere

06:30 - 08:00

Heming Tennis

05.02.2022
Kamptrening 2012 spillere. 5. februar

00:00 - 14:00

Hemingboblene

05.02.2022
Kamptrening 2013 spillere. Lørdag 5. februar

08:00 - 10:00

Hemingboblene