KLUBBHUSET

Heming tennis bygger nytt klubbhus og padelhall med to baner i tilknytning til uteanlegget i Gråkamveien 4.

Det gamle klubbhuset rives. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.

Ønsker du oppdateringer på klubbhuset, klikk på linken og registrer deg. Vi anbefaler alle å gjøre dette!

https://www.heming-info.no/  

2022-05-18
acvalle

Heming tennis bygger nytt klubbhus og padelhall med to baner i tilknytning til uteanlegget i Gråkamveien 4. Det gamle klubbhuset rives. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.

Bygget vil bli «hjertet» i anlegget i Gråkamveien med et stort og variert helårstilbud. Med padelbaner vil klubben nå ut til nye brukergrupper med både organisert og egenorganisert aktivitet i nærområdet. Samtidig vil anlegget styrke sin posisjon som et sosialt samlingspunkt hele året.

IL Heming teller i dag nesten 6.000 medlemmer og Heming tennis over 800 medlemmer. Klubben er dermed en viktig møteplass for idrettsglede, lek, mestring, bredde- og toppidrett i et trygt og inkluderende sosialt miljø. Vi er et naturlig førstevalg for barn fra syv skoler med mer enn 350 barn i tennistrening hver uke, men med dagens kapasitet klarer vi ikke å gi tilbud til alle som ønsker det. De nye padelbanene og klubbhuset vil gjøre oss i stand til å ta inn mange flere i både organisert trening og egenorganisert aktivitet.

Fordeler:

  • Klubbhuset henvender seg i alle retninger og binder aktivitetsflatene sammen
  • Sosial sone inne som kan åpnes om sommeren.
  • Arealet inne er lett tilgjengelig og barrieren for å sette seg ned er av lav for alle aldersgrupper.
  • Padelbanene blir synlige fra utsiden og fra sosial sone – skaper liv i anlegget og virker inkluderende.
  • Padelbanene kan også brukes til barnetennis og annen ballaktivitet.
  • Nye garderobefasiliteter.
  • Ny energiløsning både for padelhall, klubbhus og de to boblehallene. Miljømessig så vel som økonomisk vil dette gi store fordeler for driften av anlegget.

Les om prosjektet på Vedal sine prosjektsider:
https://www.vedal.no/prosjekt/heming-il-padelhall-og-klubbhus/

Abonner på oppdateringer her: https://www.heming-info.no/  

 


Samarbeidspartnere Heming Tennis


 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket