acvalle 2020-03-06 13:53:31

Turneringsgruppe 13- 19år

De aller ivrigste deltakerne i tennisskolen/juniortrening kan bli tilbudt å være med i rekruttgruppen det året de fyller 11 år og i turneringsgruppen fra det året de fyller 13 år. Det er sportssjef, i samarbeid med trenerteamet, som bestemmer hvilke spillere som får tilbud om deltagelse. Disse kriteriene legges til grunn for inntak: 

 • -  Spillestyrke/ferdigheter 

 • -  Liker å konkurrere, liker å spille kamper. 

 • -  Foreldreengasjement – foreldre med spillere i denne gruppen må bidra på turneringer, 

  reiser/samlinger, etc. Hver aldersgruppe skal ha en frivillig aldersansvarlig, noe som 

  går på rundgang. 

 • -  Treningsdisiplin 

 • -  Modenhet 

 • -  Delta i organisert trening minimum tre ganger i uken hele året 

 • -  Egentrening jevnlig 

 • -  Delta på fysisk trening 

  Spillere må akseptere hele tilbudet med tennistrening samt spesifikk tennisfys. Disse gruppene drives etter prinsippet ”enten er man med, eller ikke”. Alle deltakere i konkurransegruppene betaler årlig (faktureres kvartalsvis) en egenandel på kr. 10.000 som inkluderer fystrening, oppfølging, oppkjøring til NM/Landsturnering samt turneringscamp i juni. Heming Tennis legger vekt på at det er en rimelig fordeling av både jenter og gutter som får et slikt tilbud.

 

Turneringsgruppe u14

Alder

13-14 år

Mål

Trene på å ta kommandoen i poengene, jobbe med variasjon og spesialslag. Begynne å utvikle individuell spilleridentitet.

Trening

Trening etter resultat og innsats. 3-5 økter tennis (1,5-2 timer) pr. uke samt 1-2 økter fys. Egentrening

Krav

Tennis skal være første idrett. Skal spille NC, NM, RM, klubbmesterskap samt lagturneringer for Heming. Minimum 10 turneringer pr. år. Følge vårt opplegg med tennis, fys og turneringer. Fair play.

Kommunikasjon

Foreldremøter 2 ganger i året, månedsbrev.

I tillegg

Tilbud om et helhetlig opplegg med tennis, fys og oppfølging på turneringer. Spillersamtaler med ansvarlig trener, individuelle arbeidsoppgaver. Trening i ferier samt NM oppkjøring ute/inne.

 

 

Turneringsgruppe u16/u19

Alder

15-16 år

Mål

Utvikle en individuell spillestil og god tennisfysikk. Finpusse og videreutvikle teknikken.

Trening

Trening etter resultat og innsats. 3-5 økter tennis (1,5-2 timer) samt 2-3 økter fys pr. uke. Egentrening

Krav

Ta eget ansvar for sin tennis. Vilje til å utvikle seg som tennisspiller.

Må bruke helgene til turneringsspill eller egentrening. Skal spille NM, NC, Grand Prix, RM samt klubbmesterskap og lagkamper for Hemings lag. Følge hele vårt opplegg med tennis, fys og turneringer. Fair play.

 

Kommunikasjon

Foreldremøter 2 ganger i året, månedsbrev

I tillegg

Tilbud om et helhetlig opplegg med tennis, fys og oppfølging på turneringer. Spillersamtaler med ansvarlig trener, individuelle arbeidsoppgaver. Trening i ferier samt NM oppkjøring inne/ute.