acvalle 2022-06-12 23:00:58

TENNIS 5- 13 ÅR

Vi har dessverre ventelister i samtlige årsklasser, bortsett fra Tennisbasis.

Det er vanskelig å si noe om når vi får ledig plass da vi er avhengig av at noen slutter før vi kan ta inn flere. Årskullene 2012 og eldre er veldig fulle og det er nesten ingen som slutter. Det vil mest sannsynlig ikke bli noe ledig før tidligst våren 2023. Vi har søsken prioritet. 

Tennisbasis er for førskolebarn og har online påmelding med først til mølla prinsippet. Les mer om dette under Tennisbasis eller på Basis sin hjemmeside.

De som ønsker å stå på venteliste må sende en epost til ac@heming.no

Vi setter opp spillere på venteliste fom det året barnet fyller 5år.

Vi trenger følgende informasjon:

Navn:

Fødselsår:

Skole / klasse:

Erfaring innen tennis:

Søsken i Heming Tennis?: