Innmeldings- og årskontingent tennisskolen

Til alle 2012 barn på minitennis.

 

Dette gjelder for alle 2012 barn som har vært med på trening hos oss, og til alle som har stått på venteliste og nå fått bekreftet plass.

Minitenniskursene og tennislekkursene der vi til nå har samlet alle på enten tirsdager eller torsdager er nå ikke lenger aktuelt for 2012-årgangen. Fra og med det året man fyller 8 år blir tennistreningen litt mer forpliktende i og med at vi nå krever medlemskap i tennisavdelingen (for minitennis/tennislek er det kun medlemskap i IL som er nødvendig) for å være med på kurs.

Dette innebærer at man må være medlem av både IL Heming (som barna allerede er) samt av tennisavdelingen.

Kontingenten for tennis er kr. 1250 pr år, og løper fra 1. mai – 30. april. I tillegg kommer en innmeldingsavgift det første året på kr. 900. Treningsavgiften kommer i tillegg, og er omtrent den samme som treningsavgiften er i dag. Altså vil dere nå i april/mai betale kr. 2150 (innmelding/årskontingent) gjennom online registrering samt online betaling av treningsavgift.

Barna går over i Tennisskolen, og treningen legges mer opp etter ferdigheter/nivå, og gruppene er mindre. Barna som spiller 2 ganger i uken vil i hovedsak spille sammen med andre barn som ønsker det samme.  Vi kommer til å ha grupper stort sett alle dager, litt avhengig av hva vi får inn av påmeldinger.

Tennisskolen har 2 terminer pr. år:

Vår/sommer (mai/juni)

Høst/vinter (sept-april)

 

For å melde seg på tennisskolen for våren må dere:

1) Logg inn med barnets navn på www.heming.no

2) Gå til betalinger og velg "Nytt medlem - innmeldings  og - årskontingent tennis"

3) Følg betalingsanvisningene

4) Fylle inn vedlagt påmeldingsskjema til trening og levere i hallen eller på epost innen 19. April (påmeldingsfristen).

 

Det er ingen faste treningsdager, men 2012 barna spiller i hallen, og må regne med trening mellom kl. 13.30-17.00 mandag – fredag, avhengig av skolesluttid. 

Sett opp ønskede dager og hvem barna ønsker å spille med, så prøver vi etter beste evne å sette opp grupper.

 

Dersom tennis ikke lenger er aktuelt for ditt barn ber vi om å få beskjed snarest slik at vi kan få gitt tilbudet til andre på ventelisten.

 

Ved spørsmål sende en e-post til: tennis@heming.no