acvalle 2022-06-14 22:58:58

Venteliste

Vi har dessverre ventelister i samtlige årsklasser, bortsett fra Tennisbasis.

Det er vanskelig å si noe om når vi får ledig plass da vi er avhengig av at noen slutter før vi kan ta inn flere. Årskullene 2012 og eldre er veldig fulle og det er nesten ingen som slutter. Det vil mest sannsynlig ikke bli noe ledig før tidligst våren 2023. 

Fom det året spillerne går inn i U10 klassen må vi ta hensyn til spillerne sitt nivå. Det er viktig at spillerne kommer i en gruppe med spillere på omtrent samme nivå. Mestring er viktig og da må vi tilpasse treningene utifra ferdighetene til spillerne.

Vi har søsken prioritet. 

Tennisbasis er for førskolebarn og har online påmelding med først til mølla prinsippet.

Les mer om Tennisbasis her: IL Heming eller på Basis sin hjemmeside.

 

De som ønsker å stå på venteliste må sende en epost til ac@heming.no

Vi setter opp spillere på venteliste fom det året barnet fyller 5år.

Vi trenger følgende informasjon:

Navn:

Fødselsår:

Skole / klasse:

Erfaring innen tennis:

Søsken i Heming Tennis: 


Samarbeidspartnere Heming Tennis