Rekruttgruppe U12

 

 

De aller ivrigste deltakerne i tennisskolen/juniortrening kan bli tilbudt å være med i rekruttgruppen det året de fyller 11 år og i turneringsgruppen fra det året de fyller 13 år. Det er sportssjef, i samarbeid med trenerteamet, som bestemmer hvilke spillere som får tilbud om deltagelse. Disse kriteriene legges til grunn for inntak: 

 • -  Spillestyrke/ferdigheter 

 • -  Liker å konkurrere, liker å spille kamper. 

 • -  Foreldreengasjement – foreldre med spillere i denne gruppen må bidra på turneringer, 

  reiser/samlinger, etc. Hver aldersgruppe skal ha en frivillig aldersansvarlig, noe som 

  går på rundgang. 

 • -  Treningsdisiplin 

 • -  Modenhet 

 • -  Delta i organisert trening minimum tre ganger i uken hele året 

 • -  Egentrening jevnlig 

 • -  Delta på fysisk trening 

  Spillere må akseptere hele tilbudet med tennistrening samt spesifikk tennisfys. Disse gruppene drives etter prinsippet ”enten er man med, eller ikke”. Alle deltakere i konkurransegruppene betaler årlig (faktureres kvartalsvis) en egenandel på kr. 10.000 som inkluderer fystrening, oppfølging, oppkjøring til NM/Landsturnering samt turneringscamp i juni. Heming Tennis legger vekt på at det er en rimelig fordeling av både jenter og gutter som får et slikt tilbud.