Bli medlem

 

 
MEDLEMSKAP

Vi har 4 typer medlemskap i Heming Tennis

  • Junior t.om. 18 år.
  • Senior eldre enn 18 år
  • Formiddagsmedlem (spille på hverdager før kl 16:00)
  • Passiv medlem (kan ikke spille på uteanlegget)

 

Pr. oktober 2017 har vi dessverre ikke mulighet for å ta inn flere juniormedlemmer. Vi har en lang venteliste for juniorer som ønsker å bli medlem.

Vi har ledig plass for seniormedlemskap.

 

Dersom du ønsker å bli medlem eller stå på venteliste for junior, send en e-post til tennis@heming.no med:

navn | adresse | telefon | e-post | fødselsdato

 

For å bli medlem i tennisavdelingen kreves medlemskap i IL Heming. Dersom du ikke er medlem fra før, finner du informasjon om medlemskap på www.heming.no.

 

Priser

Junior t.om 18år            1250kr*

Senior eldre enn 18år    2500kr*

Formiddagsmedlem         950kr

Passiv medlem (jr/sr)      450kr*

Innmelding Junior            900kr

 

* Dugnadsfratrekk kr 200 pr dugnad senior (max 400kr) og kr 100 pr dugnad junior (max 200kr)

 

Som medlem av Heming tennis kan du

  • Spille på utebanene så mye du vil, se banereglement  
  • Få rabatterte priser på leie av timer i boblen/hallen
  • Kjøpe klippekort for billigere spill inne i helgene
  • Delta på trening i regi av Heming tennis
  • Delta på arrangementer i regi av heming tennis
 

 


Samarbeidspartnere Heming Tennis