Slik gjør vi det i Heming

Hemings Lille Grønne er en veileder for alle som har med Heming å gjøre - enten det er som medlem, forelder, trener eller leder. I Hemings lille grønne ønsker vi å vise hva vi er opptatt av på trening, i konkurranse og ikke minst hvordan vi oppfører oss mot hverandre for å skape et hyggelig miljø der alle er velkomne.

Hemings Lille Grønne kan du lese mer om mestringselvstendighet og tilhørighet, tre viktige egenskaper vi i Heming vektlegger å hjelpe medlemmene med.

Alle som er trenere i Heming, uansett alder og faglig nivå, skal kvalifiseres gjennom et obligatorisk Hemings lille grønne-kurs. På kurset diskuterer trenerne følgende tema:

  • Hvilke verdier er viktige for deg i din trenerjobb?
  • Hva skal du bidra med som trener?
  • Hvordan skal du opptre som trener?
  • Hva er din målsetting for gruppa?
  • Hvordan utvikler vi et godt miljø?

Svarene står i Hemings Lille Grønne

«Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Heming, men er du med følger du Hemings lille grønne.» (Fra Hemings lille grønne)

 

Klikke her for å laste ned Hemings Lille Grønne