Priser

Junior t.om 18år            1250kr*

Senior eldre enn 18år    2500kr*

Formiddagsmedlem         950kr

Passiv medlem (jr/sr)      450kr*

Innmelding Junior            900kr

 

* Dugnadsfratrekk kr 200 pr dugnad senior (max 400kr) og kr 100 pr dugnad junior (max 200kr)