Vi har 4 typer medlemskap i Heming Tennis

  • Junior t.om. 18 år.
  • Senior eldre enn 18 år
  • Formiddagsmedlem (spille på hverdager før kl 16:00)
  • Passiv medlem (kan ikke spille på uteanlegget)

 

Pr januar 2020 har vi dessverre ikke mulighet for å ta inn flere juniormedlemmer. Vi har en lang venteliste for juniorer som ønsker å bli medlem.

Vi har ledig plass for seniormedlemskap.

 

Dersom du ønsker å bli medlem eller stå på venteliste for junior, send en e-post til tennis@heming.no med:

navn | adresse | telefon | e-post | fødselsdato

 

For å bli medlem i tennisavdelingen kreves medlemskap i IL Heming. Dersom du ikke er medlem fra før, finner du informasjon om medlemskap på www.heming.no.