Vi har 4 typer medlemskap i Heming Tennis

 

Juniormedlemskap (tom 19år)                                         kr 1.375

Seniormedlemskap (eldre enn 19 år)                               kr 2.750

Formiddagsmedlemskap (spill før kl 16 man- fre)            kr 950

 

Passiv medlem  (ikke spill utendørs)                                kr 450

*For å bli medlem i tennisavdelingen kreves det medlemskap i IL Heming. Dersom du ikke er medlem fra før, kan du melde deg inn her: IL Heming

 

Pr september 2022 har vi dessverre ikke mulighet for å ta inn flere juniormedlemmer. Vi har en lang venteliste for juniorer som ønsker å bli medlem.

Vi har ledig plass for seniormedlemskap.

 

Dersom du ønsker å bli medlem eller stå på venteliste for junior, send en e-post til tennis@heming.no med:

navn | adresse | telefon | e-post | fødselsdato