Administrasjon

     
       
Daglig Leder Vaktmester    
Karin Hjelle Dalbak Nikolaj Sjilov    
Tlf: 22 14 85 90/ 922 51 200 Tlf: 930 37 698    
E- post: tennis@heming.no E- post: bikan82@hotmail.com